PROGRAM NIFS-kongressen: Oslo Plaza 2019

Versjon oktober 2018. Justeringer av program kan skje.

 Torsdag 07.02.19          DEN DIABETISKE FOT

08:00-10:00  

Registrering, kaffe/te og besøk utstilling

10:00-10:15 Velkommen og praktiske opplysninger Ida M. Bredesen
10:15-10:45 Hva er den diabetiske fot? Kjetil Hvaal, Oslo universitetssykehus
10:45-11:05 Grunnleggende om behandling av diabetes. Martina Moter Erichsen, Haukeland Universitetssykehus
11:05-11:25 Risikovurdering av den diabetiske fot. Hva må alle kunne? Bodo Günther, Stord sykehus
11:25-11:45 Fotterapeutenes rolle i forebygging og behandling av den diabetiske fot. Elin Langeng, Fotspesialisten Klinikk Elin
11:45-13:00 Lunsj og besøk utstilling
Møteleder:
13:00-13:20 Ortopediingeniørens rolle i forebygging og behandling av den diabetiske fot. Sissel Braut,

Ortopediteknikk AS

13:20-13:40 Sirkulasjonsforbedring av den diabetiske fot- Hva er mulig i dag? Arne Seternes, NTNU og St. Olavs hospital
13:40-14.00 Behandling av infeksjoner rundt diabetiske fotsår. Knut Henrik Spæren, Diakonhjemmet Sykehus
14:00-14.20 Lokalbehandling av diabetiske fotsår. Bo Jørgensen,

Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, København

14:20-14:40 Helsepersonell sine erfaringer med bruk av telemedisin i diabetes fotsår behandling. Beate- Christin Hope Kolltveit, Vossevangen legesenter Høgskolen i Bergen
14:40-15:30 Pause og besøk utstilling
Møteleder:
15:30-15:50 Charcot fot. Marcus Gürgen, Kvinesdal Legesenter
15:50-16:10 Indikasjoner for amputasjoner. Håvard Dale, Haukeland Universitetssykehus
16:10-16:30 Erfaringer fra et diabetes fotteam Kim Marcus Hemlock, Sykehuset i Vestfold
16:30-16:45 Utfordringer med ortopediske hjelpemidler – den diabetiske fot Rolf Jelnes, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
16:45-17:15 Paneldiskusjon med alle dagens foredragsholdere
17:15-18:00 Generalforsamling
19:00-19:30 Fordrink
19:30-23:00 Festmiddag

Fredag 08.02.19          BRANNSKADER

08.00-09.00 Symposier 5 stk
Møteleder:
09:30-09:50 Klassifisering av brannskader og førstehjelp ved brannskader. Christer Kubon, Haukeland universitetssjukehus
09:50-10:20 Behandling av brannskader i sykehus (alle aldre, væske og ernæring). Ragnvald Ljones Brekke, Haukeland universitetssjukehus.
10.20-10:45 Prehospital behandling, statistikk og akuttbehandling/ oppfølging av mindre brannskader Solveig Thorp Holmsen, Oslo Skadelegevakt
10:45-11:15 Pause/besøk utstilling
Møteleder: 
11.15-12.00 Etterbehandling er mer enn du tror:

Foreldre til brannskadde barn.

Lina Lernevall, Haukeland universitetssjukehus.
Oppfølging av brannskadde pasienter. Ragnvald Ljones Brekke,Haukeland universitetssjukehus
Rekonstruktiv kirurgi og laserbehandling. Elisabeth Jåthun, Haukeland universitetssjukehus
12.00-12:15

Evidensbaserte retningslinjer 0-18 år.

Karin Kvande Anda,
Silje Frøystadvåg Skovdahl, Oslo universitetssykehus
12:15-13.30 Lunsj/besøk utstilling

Møteleder: 

13:30-13:45 Burn Camp. Kenneth Wangen, leder i Norsk Forening for Brannskadde

og Utrykningsleder i Nedre Romerike Brann og Redningsvesen.

13:45-14:15 Veien tilbake. Simen Almås, Motivator
14:15-14:45 Paneldiskusjon med alle dagens foredragsholdere
14:45-15:00 Avslutning ved leder i NIFS Trekning av Quizvinnere. Hovedpremien: gratis kursavgift på NIFS Kongressen 2020 og flotte utstillerpremier. Ida M. Bredesen
Kursbevis kan ikke hentes før kurset er slutt. Ettersendes ikke.