NIFS; Norsk Interessefaggruppe For Sårheling

inviterer til kongress om

Back to basic- praktisk sårbehandling

1. og 2. februar 2024

Quality Ramsalt Hotel Bodø

NIFS-kongressen 1. -2. februar 2024 har vakre Bodø som lokasjon. Årets tema er «Back to basic-praktisk sårbehandling» og rammen er det flotte nye Quality Hotel Ramsalt.

Mange har ønsket seg en kongress med mer basale tema. Det har styret i NIFS lyttet til, men som dere vil se av programmet favner det også mer erfarne sårbehandlere.

En god del av våre forelesere er nye i NIFS sammenheng, de er vi stolte av å kunne presentere.

Videre er vi veldig fornøyde med at sykepleier og Professor emerita Christina Lindholm har takket ja til å holde to foredrag.

Vi håper at mange vil melde seg på Norges største kunnskapsarrangement på sårbehandling.

Industriens store utstilling av sårprodukter og hjelpemidler en viktig del av kongressen. Her er det god anledning til å besøke stands, møte produktspesialistene og se siste nytt. Det er igjen gjort plass til firmasymposier rett etter lunsj torsdag, hvor NIFS-sponsorfirmaer presenterer nyvinninger. Vi har også lagt til rette for at våre sponsorer kan ha workshops fredag etter lunsj.

For å øke andelen av leger som deltar vil vi også i 2024 ta opp kongressen og lage en redigert, reklamefri versjon. Andre vil også få anledning til å kjøpe denne versjonen.

En slik versjon vil først bli tilgjengelig via personlig lenke 14 dager etter kongressen. Opptaket vil være tilgjengelig i 4 uker f.om. 16 februar.

Det blir søkt:

Godkjenning av kongressen hos Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for alle relevante helsepersonellgrupper innenfor det området kurset er relevant for.

Godkjenning hos NSF av meritterende timer til NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Legeforeningen om tellende kurstimer for leger i spesialisering i gammel ordning og spesialisters etterutdanning innen ortopedi, generell kirurgi, dermatovenerologi, allmennmedisin og sykehjemsmedisin.

Kongressen vil være et utmerket supplement for å dekke læringsmål som omhandler sårbehandling for leger i spesialisering i ny ordning.

Vi håper at du finner programmet interessant! Du finner programmet, flere opplysninger og påmeldingslenke på www.nifs-saar.no og på denne hjemmesiden. Påmeldingen åpner 19. september. Styret har tatt flere grep for å holde prisen for festmiddag lavest mulig. Et grep er at festmiddag og vinpakke kjøpes separat.

Bindende personlig påmelding gjøres digitalt. Medlemmer finner sitt medlemsnummer ved å se på faktura for medlemskontingenten.

Det er dessverre ikke mulighet for å melde seg på en dagpakke (delta en dag) på NIFS kongressen. Det gjelder også det reklamefri opptak.

Velkommen til Bodø!

Med vennlig hilsen

Eva Kronholm Heiberg

Leder av NIFS