Kontroller at du har registrert korrekt e-post adresse

Ved EHF faktura er det viktig at riktig firmanavn og organisasjonsnummer fremgår