Referanser

Undertegnede har vært styremedlem i norsk dagkirurgisk forum (Nordaf) og Norsk interessefaggruppe for sårheling (NIFS) i mange år. Nordaf har rundt 500 medlemmer, kirurger, anestesileger og spesialsykepleiere. NIFS er litt større, med rundt 700 medlemmer, plastikkirurger, karkirurger, hudleger og spesialsykepleiere. Begge foreningene har et årlig seminar med rundt 400 deltakere.

Kristin Solstad og KSCI har i mange år håndtert både medlemmer, utsendelse av blader, samt arrangert årsseminarene i begge disse foreningene. Jeg har vært med i foreningen fra tiden før hun overtok, og kan bekrefte at det har vært en formidabel kvalitetsheving på alle måter etter hennes overtakelse. Hun håndterer disse store arrangementene med en profesjonalitet og en tilstedeværelse som imponerer alle.
Hun har en enorm oversikt og tilsvarende kontaktnett over arrangementssteder i Norge.

Jeg vet at industrien, som begge de nevnte foreningene er avhengige av, også er svært godt fornøyd med KSCI og Kristin Solstad.

Jeg kan bare anbefale KSCI og Kristin Solstad på det aller sterkeste og kan gjerne kontaktes som referanse hvis det er ønskelig med detaljerte opplysninger.

Vennlig hilsen

Inge Glambek
Leder, Norsk kirurgisk forening

________________

Dear Kristin,

on behalf of the Scientific Committee, the Vienna Collaborating Centre on Health Promotion in Hospitals and Healthcare, and also personally, I would like to express our sincere thanks to you personally for your exceptional support in hosting the 23rd International HPH conference in Oslo. From the feedback that we received from participants, we can say that your efforts were really appreciated. Participants profited from a very well organized event and outstanding hospitality, in addition to a rich conference program. You have been wonderful co-operation partner who organized everything with much care for details and an extremely friendly attitude towards all participants.

Sincerely yours

Prof. Jürgen Pelikan
(Chair, Scientific Committee International HPH Conferences
Director, WHO Collaborating Centre on Health Promotion in Hospitals and Healthcare, Vienna, Austria)

________________

Kristin Solstad, KS Conference & Incentive, var vår PCO under den internasjonale HPH konferansen i 2015. Konferansen ble gjennomført på Radisson Blu Plaza Hotel med over 700 deltakere fra 43 land.

Kristin Solstad, KSCI, hadde ansvaret for registrering, praktisk tilrettelegging, fakturering, arrangement og underholdning, for å nevne noe.

Vi har opplevd samarbeidet svært positivt. KSCI er imøtekommende, dyktig og svært god med de mellommenneskelige relasjoner. KSCI har vært tilgjengelig og levert på alle områder.

Blant annet på bakgrunn av vårt gode samarbeid med Kristin Solstad og KSCI og gjennomføringen av HPH konferansen 2015, har vi besluttet å benytte deres tjenester til vår HPH Nordic konferanse 2018.

Vi anbefaler KSCI og Kristin Solstad på det varmeste til fremtidige kunder.

Med vennlig hilsen

Else Karin Rong Kogstad

Head of Department Health Promotion

Akershus University Hospital

Lørenskog

________________

Norsk dagkirurgisk forum (NORDAF) har de beste anbefalinger for KSCI og Kristin Solstad.

Vi har samarbeidet siden 2006, og er i disse dager igjen i ferd med å fornye vår kontrakt med KSCI.

NORDAF avholder vintermøte i januar hvert år med ca 400 deltakere og ca 20 utstillere hvert år, der KSCI er en meget dyktig, behagelig og pålitelig samarbeidspartner. KSCI inngår, i tillegg til selve arrangementet, hotellavtalene på vegne av oss, forvalter vårt medlemsregister og sørger for utsendelse av vårt nyhetsblad, Dagkirurgisk Forum, samt kontingent, innkalling til årsmøte etc.

KSCI har stort nettverk og gode kontakter og gjør en utmerket jobb både med teknisk support, gjennomføring og samarbeid for øvrig.

Med vennlig hilsen

Mariann Aaland

Styreleder NORDAF

Avdelingsleder

Akershus universitetssykehus HF

Dagkirurgisk senter

________________

Undertegnede er leder av Norsk interessefaggruppe for sårheling (NIFS), og vi har benyttet oss av KSCI til flere av foreningens aktiviteter i mange år.

KSCI er ansvarlig for å gjennomføre det årlige NIFS seminaret, som navnet til tross, er en stor konferanse med 400-500 deltakere.

KSCI tar i tillegg hånd om firmautstillerne. KSCI har også de siste årene hatt ansvaret for utsending av medlemsbladene.

NIFS er meget fornøyde med det arbeidet som utføres av KSCI, og det gav vår årlige konferanse et betydelig løft når vi valgte å gjennomføre disse med assistanse av KSCI.

Vennlig hilsen

Arne Langøen

Leder, Norsk Interessefaggruppe for sårheling

BE OM TILBUD

Flere av våre kunder som har arrangert selv, opplever at vi snur negative resultat til overskudd!