Kursavgift NIFS kongress Bodø 2024

Kontigent for 2022 og 2023 må være betalt for å få rabatt for medlem mer enn 2 år

 • Medlemsskap:

 • Medlem mer enn 3 år
 • Medlem mer enn 2 år
 • Nytt medlem/ikke medlem
 • * Digital deltakelse, alle kan melde seg på
  (leger får tellende timer)
 • Før 1. desember:

 • Kr. 2.000, -
 • Kr. 2.500, -
 • Kr. 3.000, -
 • Kr. 2.800, -
 • Etter 1. desember:

 • Kr. 2.500, -
 • Kr. 3.000, -
 • Kr. 3.500, -
 • Kr. 3.300, -

* Reklamefri versjon/opptak

En reklamefri versjon kan kjøpes og vil bli tilgjengelig 14 dager etter kongressen. Link vil bli sendt til registrert e-post adresse og vil være aktiv i 1 måned.

Legeforeningen er søkt om tellende kurstimer for leger i spesialisering i gammel ordning og spesialisters etterutdanning innen ortopedi, generell kirurgi, dermatovenerologi, allmennmedisin og sykehjemsmedisin.

Alle kan kjøpe et reklamefritt opptak

 • Overnatting:

 • Dobbeltrom:
 • Enkeltrom:
 • Pris:

 • Kr. 697,50 pr. natt. Pris er pr. person
 • Kr. 1.295, - pr. natt
 • Sosialt:

 • Festmiddag:
 • Drikkepakke:
 • Pris:

 • Kr. 895, -
 • Kr. 425, -

Utstiller

Det er ikke mulig å melde seg på kun enkeltdager

 • Utstiller:

 • Stand 5 kvm:
 • Dagpakke pr. person pr. dag
 • Symposium:
 • Workshop:
 • Pris:

 • Kr. 15.600, -
 • Kr. 775, -
 • Kr. 25.000, -
 • Kr. 8.000, -