NIFS-kongressen 2024

Back to basic – praktisk sårbehandling

 Torsdag 1. februar

08:00-10:00 Registrering, kaffe/te og besøk utstilling
 Møteleder: Eva Kronholm Heiberg
10:00-10:15 Velkommen og praktiske
opplysninger
Leder av NIFS:

Eva Kronholm Heiberg

10:15-10:35 Normal sårheling og hva kan gå galt? Peter Morken Alvheim

Lege i spesialisering,
Haukeland universitetssjukehus

10:35-11:05 Etiologi – de vanligste sårene Bodo Günther

Overlege, Stord sjukehus

11:05-11:25 Etiologi- de spesielle sårene Brita Pukstad

Overlege, Prodekan ved NTNU

11:25-11:55 Pause
Besøk i utstilling
Møteleder: Bodo Günther
11:55-12:15 Sårjournal – samme mal for alle? Wenche Grønås

Sårsykepleier, Stord sjukehus

12:15-12:40 Diagnostisering og vanlige supplerende undersøkelser – når og hvordan Marcus Gürgen

Spesialist i generell kirurgi og allmennmedisin,

Kvinesdal legesenter og UiO

12:40-13:00 TIMES – et verktøy for systematisk sårvurdering Edda Johansen

Intensivsykepleier, 1.amanuensis, USN

13:00-14:00 Lunsj

Besøk utstilling

Forflytning til symposium

14:00- 15:00 Industrisymposier i regi industrien 25 min x2

Besøk utstilling hvis du ikke deltar på symposium

Parallelle sesjoner med forskningsbaserte innlegg
15:00-15:40 Pause med kaffe

Besøk utstilling

 Møteleder: Mari Robberstad
15:40-16:10 Helhetlig smertebehandling Christina Lindholm

Sykepleier og professor emerita ved Sophiahemmet Högskola i Stockholm

16:10-

16:40

Rengjøring: rensing og debridering – hvorfor og hvordan? Isabella Stokke Landmark Sårsykepleier, Stord sykehus
16:40-16:50 Paneldiskusjon med alle dagens foredragsholdere

Anna Tribis

17:00-17:30 Generalforsamling
19:00-19:30 Fordrink
19:30-23:00 Festmiddag med stipendutdeling, ildsjel-pris og dans

 

Fredag 2.februar 2024

 

Møteleder: Solveig Holmsen
09:00-09:20 Hva er de største utfordringene i
sårbehandling?
Christina Lindholm

Sykepleier og professor emerita ved Sophiahemmet Högskola i Stockholm

09:20-09:50 Sårbehandlerens verktøykasse Hilde Ness Johansen

Vernepleier og fagspesialist, MSc, Bodø

09:50-10:40 Pause
Besøk i utstilling
Evt utsjekk
Møteleder: Karen Rinnan
10:40-11:05 Komprimert guide om kompresjon Maria Plaschke

Sårsykepleier, SD, MPH

11:05- 11:25 Sårbehandling – støtteordninger og
faktiske pasientkostnader
Marcus Gürgen

Spesialist i generell kirurgi og allmennmedisin,

Kvinesdal legesenter og UiO

11:25-12.30 Lunsj

Besøk utstilling

12:30-13:30 Workshop i regi av industrien

Besøk utstilling hvis du ikke deltar på workshop

Parallelle workshops med praktiske øvelser
Møteleder: Ida Marie Bredesen
13:30-13:50 Fuktskadet hud – forebygging og
behandling
Karen Jakobsen Rinnan

Lege i spesialisering,

Voss sjukehus

13:50-14:20 Hvem trenger avansert sårbehandling? Anna Tribis

Lege i spesialisering,
Haukeland universitetssjukehus

14:20-

14:45

Sårbehandling er ikke solobehandling Mari Robberstad

Sårsykepleier, MSc, Stavanger universitetssykehus

Eva Kronholm Heiberg

Sårsykepleier, MSc, Diakonhjemmet sykehus

14:45-

15:00

Kahoot
Bodo Günther
15:00-15:10 Paneldiskusjon med alle dagens foredragsholdere

Ida Marie Bredesen

15:10-15:20 Avslutning ved leder i NIFS

Trekning av Quizvinnere. Hovedpremien: gratis kursavgift på NIFS Kongressen 2024 og flotte utstillerpremier.