Merk:

Faktura med totalbeløp blir ettersendt så snart registreringen er behandlet.

Kontroller opplysninger før innsendelse av skjema!

Henvendelser vedr. registreringen sendes til post@ksci.no