Priser Nordaf Høstmøte 2022

Overnatting enkeltrom, pr. døgn/pers Kr. 909, -
* Overnatting dobbeltrom, pr. døgn/pers Kr. 510, -
Kongressmiddag, 3 retters med drikke) Kr. 955, -
*

Overnatting i dobbeltrom forutsetter at det deles med en annen deltager. Pris er pr. person, pr døgn.
En kan ikke booke dobbeltrom alene.

Pris etter 1. desember 2021: Medlem NORDAF IKKE medlem NORDAF
Deltager med lunsj lørdag Kr. 3.650, - Kr. 4.050, -
Deltager uten lunsj lørdag Kr. 3.450, - Kr. 3.850, -