Kjære deltakere til NORDAFs Vårmøte 2023.

NORDAFs vintermøte 2023 blir arrangert som et vårmøte 28. – 29. april. Styret er i gang med å planlegge programmet.

Hovedtema for konferansen blir gastrokirurgi og barn i dagkirurgisk sammenheng.
Men det blir som vanlig et innholdsrikt program som også dekker andre viktige dagkirurgiske tema. Følg med på nettsidene for oppdateringer.

Jeg ønsker dermed alle hjertelig velkommen til NORDAFs første Vårmøte 28.-29. april 2023.

Mvh
Mads H. S. Moxness
Leder NORDAF