Vintermøte 2020

Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF) er en interesseorganisasjon for alle som driver med, eller interesserer seg for dagkirurgi; fag, logistikk og organisering både i offentlig og privat regi. Medlemmene er anestesileger, kirurger innenfor diverse spesialiteter, spesialsykepleiere innen anestesi, operasjon og intensiv, samt autoriserte sykepleiere, helse- og sykehus- ledere og annet helsepersonell. Formålet er å fremme dagkirurgikonseptet med pasientsikkerhet og effektivitet i fokus. Vi er opptatt av økonomi og utvikling og bidrar til våre politikere og helseadministratorer med kunnskap og meninger.
NORDAF er, sammen med over 20 land, en del av i den internasjonale organisasjonen IAAS (International Association for Ambulatory Surgery) som arrangerer verdenskongress annethvert år; og forøvrig jobber aktivt med å fremme dagkirurgi generelt og som et verktøy til kirurgi også for verdens fattige.

Vi ønsker velkommen til:

VINTERMØTE 2020 10. og 11. januar

Påmelding vintermøte: www.ksci.no og www.nordaf.no

Quality Hotel Expo, FORNEBU - OSLO
Se hotellet her >

Styret i NORDAF i samarbeid med KSCI har nok en gang gleden av å invitere dere alle, medlemmer og andre interesserte til vintermøte! Formålet med møtet er å gi alle som er opptatt av dagkirurgi et møtested og oppdatering innen faglige emner. Vi har også i år en stor gruppe av utstillere som gir oss muligheten til å se nyheter og knytte kontakter. Det er 23. vintermøte i NORDAF og vi får gode evalueringer og tilbakemeldinger på våre konferanser.

Vi legger inn, også i år, en «early- bird påmeldings- gulrot» og håper at dere vil benytte denne. Dette mest for å unngå utfordring med tilgang til rom på hotellet på grunn av seine påmeldinger.

Når det gjelder programmet vil vår politiske formiddag dreie seg om apper, forskning og innovasjon, muligheter og begrensninger, utvikling og implementering. Vi vil prøve å få til paneldebatt med representant fra HOD og håper dere har mange spørsmål knyttet til tema. Vi får besøk av presidenten i vår Nederlandske søsterforening, som vil promotere neste internasjonale kongressen og snakke litt om IAAS pågående prosjekter. Vi får et innblikk i hvordan Ahus prioriterer opplæring i klinisk kommunikasjon og blir kjent med «fire gode vaner». Vi gleder oss også til å høre vår nederlandske venn Xavier Falieres, anestesilege og president i den Nederlandske foreningen, som brenner for moderasjon ved bruk av opiater i anestesi.

Det vil også bli mange kjente overskrifter som: Når ting (nesten)går galt og frie foredrag. Dersom dere har erfaringer og tema dere gjerne vil dele er det flott hvis dere tar kontakt så fort som mulig med en av oss i styret. Disse to temaene blir alltid godt mottatt av deltagerne og mange av foredragene i løpet av årene har bidratt til viktige rutine og prosedyreendringer i mange dagkirurgiske enheter, til beste for pasientopplevelser og økt pasientsikkerhet. Vi setter av tid til diskusjon, slik at dette kan fungere som et levende forum med menigs- og erfarings- utveksling.

Utstillere vil også være til stede med utstyr og nyheter. Vi vil oppfordre flest mulig til å overnatte. Vi skal ha en hyggelig kveld med muligheter til å treffe gamle og nye dagkirurgivenner og utveksle erfaring.

Benytter anledningen til å minne dere på NORDAF ildsjel pris som utdeles for uegennyttig og allmennyttig innsats for utviklingen av dagkirurgi, les mer om dette på et annet sted på siden vår.

Vi oppfordrer dere til å komme på generalforsamlingen, gjerne spille inn saker i forkant innen 20 oktober, for å påvirke styrets arbeid slik at dere opplever oss i takt med dagkirurgi- livet.

På vegne av styret ønsker jeg dere alle hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
styreleder Mariann Aaland

maal@ahus.no