Dette blir den 25. kongressen i Nordafs historie, tradisjonen tro gjennomfører vi i 2023 et fysisk møte på Fornebu med gode foredrag, mange deltakere og mulighet for å treffe gamle kjente på nytt.

Spennende temaer

Når det gjelder programmet vil det forhåpentligvis være noe av interesse for alle deltakere.

Temaet i år er

Gastrokirurgi og barn i dagkirurgisk sammenheng.

Besøk utstillerne

I tillegg vil det bli god anledning til å møte utstillere som ved tidligere år.  Disse har ervervet stor kunnskap i hva som blir benyttet til dagkirurgisk virksomhet i det ganske land og innehar ofte kunnskap om ny teknologi som kan bli banebrytende for dagkirurgisk virksomhet i framtiden.  Så benytt anledningen i pausene til å slå av en prat med industrien.

Ildsjelpris

Jeg vil også benytte anledningen til å minne dere på NORDAFs ildsjelpris som utdeles for uegennyttig og allmennyttig innsats for utviklingen av dagkirurgi.  Har dere kandidater som meld de inn til styret.

Generalforsamling

Vi oppfordrer dere til å komme på generalforsamlingen, gjerne spille inn saker for å påvirke styrets arbeid slik at dere opplever oss i takt med dagkirurgi- livet. Som vanlig er halve styret på valg.

Nordaf er en pådriver for utvikling, kvalitetssikring og forskning innen dagkirurgi.  Vi ser at mange sykehus ikke skiller ut dagkirurgi som en egen enhet, men innlemmer virksomheten i allerede eksisterende enheter.  Vi ønsker større søkelys på den dagkirurgiske lagånden og fordelen med å jobbe i strømlinjeformede team som gir trygghet og forutsigbarhet for både pasient og behandler. Dersom dere ønsker å bidra, eller har råd og forslag til oss i styret er vi begeistret for det. Vi har fått ny mail som snart er oppe og går, følg med på hjemmesiden www.nordaf.no så kommer det oppdateringer der, i mellomtiden sender dere mail eller tar kontakt med oss.