Referanser

Referanser-ksci

Referanser

Vi har mange gode referanser fra flere fornøyde kunder, her kan du lese noen av de:

Jeg kan bare anbefale KSCI og Kristin Solstad på det aller sterkeste og kan gjerne kontaktes som referanse hvis det er ønskelig med detaljerte opplysninger.

Inge Glambek
Leder, Norsk kirurgisk forening

You have been wonderful co-operation partner who organized everything with much care for details and an extremely friendly attitude towards all participants.

Prof. Jürgen Pelikan
(Chair, Scientific Committee International HPH Conferences
Director, WHO Collaborating Centre on Health Promotion in Hospitals and Healthcare, Vienna, Austria)

Vi har opplevd samarbeidet svært positivt. KSCI er imøtekommende, dyktig og svært god med de mellommenneskelige relasjoner. KSCI har vært tilgjengelig og levert på alle områder.

Else Karin Rong Kogstad
Head of Department Health Promotion
Akershus University Hospital

KSCI har stort nettverk og gode kontakter og gjør en utmerket jobb både med teknisk support, gjennomføring og samarbeid for øvrig.

Mariann Aaland
Styreleder NORDAF
Avdelingsleder
Akershus universitetssykehus HF
Dagkirurgisk senter

NIFS er meget fornøyde med det arbeidet som utføres av KSCI, og det gav vår årlige konferanse et betydelig løft når vi valgte å gjennomføre disse med assistanse av KSCI.

Arne Langøen
Leder, Norsk Interessefaggruppe for sårheling