Evaluering

Evaluering

krysser av et svar

Vi prioriterer evaluering for å sikre at vi kontinuerlig tilpasser og forbedrer våre tjenester, slik at våre kunder alltid får det beste.

Tilbakemelding etter et arrangement er et viktig strategisk verktøy. Dette for å samle inn data slik at en opprettholder kvaliteten samt gjør nødvendige justeringer basert på tilbakemeldingene. KSCI kan utvikle en elektronisk evaluering etter kundens spesifikasjoner og basert på vår erfaring på hvordan en evaluering bør utformes.