Prosjektledelse

KSCI tilbyr prosjektledelse på alle nivå. Fra den innledende planlegging, til gjennomføring og etterarbeid.