Budsjett

KSCI utarbeider budsjett og regnskap. KSCI bruker statsautoriserte revisorer og regnskapsbyrå som sikrer at budsjett og regnskap er av den beste kvalitet og i henhold til gjeldende regler.