Oversettelse

KSCI har erfaring med internasjonale konferanser og kongresser. Ved behov for «on time» oversettelse, kan KSCI fasilitere dette.