Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF) er en interesseorganisasjon for alle som driver med, eller interesserer seg for dagkirurgi, fag, logistikk og organisering. Medlemmene - ca. 400 - er anestesileger, kirurger, spesialsykepleiere innen anestesi, operasjon og intensiv, autoriserte sykepleiere, helse- og sykehus - ledere på flere nivåer og annet helsepersonell.
Formålet er å fremme dagkirurgikonseptet med pasientsikkerhet og effektivitet i fokus.

Vi er opptatt av økonomi og utvikling og bidrar til våre politikere og helseadministratorer med kunnskap og meninger.

Vi arrangerer årlig vårt vintermøte. En populær arena for diskusjoner og for å skape nettverk for utvikling og samarbeid, samt lære av hverandres feil og suksesser.

Vi inviterer også relevante utstillere til å vise ny teknologi og nytt utstyr.
NORDAF er, sammen med over 20 andre land, en del av i den internasjonale organisasjonen IAAS (International Assosiation for Ambulatory Surgery) som arrangerer verdenskongress annethvert år; og forøvrig jobber aktivt med å fremme dagkirurgi generelt og som et verktøy til kirurgi også for verdens fattige.