VIP tilbud:

Gulldeltagare

Kr 100 000,-

Pakken inkluderer:

 • 6 representanter gratis på møtet
 • Deltaker i ekspertpanel
 • 3 minutters sesjon
 • Eksponering/ reklame fra scenen
 • Stand i lokalet
 • Logo på navneskilt

Eksponering gjennom våre partnerkanaler:
For eksempel:

 • CMB http://www.cmb-chalmers.se/
 • SeniorVal http://seniorval.se/
 • Senior verden www.seniorvarlden.com
 • Samfunnsbyggerne http://www.samhallsbyggarna.org/

På SeniorVärldens nettsted, www.Seniorvarlden.com
Eksponering i den utstedte dokumentasjonen

Deltakelse i SeniorVärldens fire arrangemente:

 • Göteborg - Planleggingsseminar 26. april 2018
 • Oslo - 3. mai 2018
 • Almedals - 3. juli 2018
 • Ekspertmøte / Göteborg - 22. november 2018

Logo i nyhetsbrevet «Inspirasjon, kunnskap og formasjon»

Sølvdeltagere

Kr 50 000,-

Pakken inkluderer:

 • 3 representanter gratis på møtet
 • 3 minutters sesjon
 • Eksponering/reklame fra scenen
 • Stand i lokalet

Eksponering gjennom våre partnerkanaler:
For eksempel:

 • CMB http://www.cmb-chalmers.se/
 • SeniorVal http://seniorval.se/
 • Senior verden www.seniorvarlden.com

Samfunnsbyggerne http://www.samhallsbyggarna.org/

På SeniorVärldens nettsted, www.Seniorvarlden.com
Eksponering i den utstedte dokumentasjonen

Deltakelse i tre av Senior Worlds fire arrangementer:

 • Oslo - 3. mai 2018
 • Almedals - 3. juli 2018

Ekspertmøte / Göteborg - 22. november 2018

Logo i nyhetsbrevet, «Inspirasjon, kunnskap og formasjon»

Bronsedeltagere

Kr 25 000,-

Pakken inkluderer:

 • 2 representanter gratis på møtet
 • 3 minutters sesjon
 • Stand i salen

På SeniorVärldens nettsted, www.Seniorvarlden.com
Eksponering i den utstedte dokumentasjonen

Logo i nyhetsbrevet, «Inspirasjon, kunnskap og formasjon»

Utstillere

Kr 10 000,- per stand

Pr stand:

 • Inkluderer 2,5 lengemeter
 • Bord, stol og strømtilkobling

Logo i nyhetsbrevet, «Inspirasjon, kunnskap og formasjon»

  Små gründere, Non-Profit Organisasjoner og Konseptuelle partnere kan søke om å få delta uten kostnad:

Pakken inkluderer:

 • Mindre stand
 • Bord, stol og strømtilkobling

Logo i nyhetsbrevet, «Inspirasjon, kunnskap og formasjon»