Informasjon og Instruksjoner

Disposisjon:
Hver time deles inn i tre "pass" med 10 min foredrag + 5 min valgfritt foredrag eller diskusjon + 15 min interaksjon med Ekspertpanelet.

Pausene er tiltenkt å fungere som samspill mellom forelesere/foretak/ organisasjoner og publikum. Alt finnes i samme lokale, alternativt i foajeen utenfor - som vi benytter for selve møtet.

Målsetting og målgruppe:
Vi tar sikte på å spre budskapet til den lokale befolkningen.
Likeledes må budskapene være korte, klare, tydelige og interessevekkende.

Vi planlegger 4 ekspertpanel, en per sesjon med 3 personer i hvert panel.
En av plassene i hvert panel, håper vi å fylle med en representant fra ideelle interesseorgansisasjoner.

Avgifter og honorar:
Vi forsøker å holde kostnadene nede så mye som mulig, slik at vi har muligheten til å gjennomføre møtet. Derfor kan vi ikke honorere forelesere.

Foretak og sponsorer:
Vi ønsker alle foretak innen fagfeltet, fra små gründere som vil presentere sine produktideer til store veletablerte foretak.

Alle organsisasjoner og foretak er velkomne med egne stands.
Pris diskuteres individuelt.