Program
Seniorvärldskonferensen – Oslo i samarbeid med NKG24

Tid: Program:
08:45 Velkomsthilsen, Introduksjon Prof. Börje Bjelke, Dr. Petter Ahlström
 09:00 Del 1 Befolkningsutvikling og aldersaspekter

Befolkningsutviklingsstudier indikerer at risikoen for å utvikle demens er avtagende. Både en rekke risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer er identifisert

Foredragsholdere:

Laura Frataglioni, M.D., Ph.D., Prof.:

Hanne Tønnesen, M.D., Ph.D., Prof., CEO, WHO-CC:,
Verdien av kvalitet i helse og helsevesenet. Presentasjon av det internasjonelle nettverket; Health Promoting Hospitals and Health Organisations (HPH)

Ole Hauge Bendiksen, Lawyer, Partner Langseth Advokatfirma: Våre juridiske rettigheter som elder. Aldersdiskriminering.

 10:00 Kaffepause
10:30  Del 2  Medisinske aspekter ved fysisk aktivitet og sunn aldring

Foredragsholder: Prof. Jan Hoff, DMF,NTNU og St Olavs Hospital, Norge

Et stort antall studier viser at kun 3-8 minutters intervalltrening gir bedre helse og økt livskvalitet.

Foredragsholdere:

Jan Hoff, Prof., Fysisk trening - sunn aldring.

Sören Runsten CEO, Bovieran. Opprettelse av sunt miljø i det nordlige klimaet. Bovieran konseptet.

 11:30 Prof. Allen Counter Minneforelsesning

Prof. Börje Bjelke, Philippa Counter.

Mats Ulfendal, PhD, Dr. h.c., Prof., I eksperimentell audiologi og othology. Perspektiv på Prof. Allen S. Counters arbeid innen hørsel og hørselstap

Se f.eks.  https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/07/remembering-s-allen-counter/

 12:30  Lunsj
 13:15 Del 3 Sosio-pedagogiske aspekter ved aldring

Vi har introdusert en multi-profesjonell kurspakke for de som jobber med eldre og eldre problemer, ansikt til ansikt. Målet er å formidle grunnleggende kunnskap om optimal aldring og å drepe alle falske myter rundt aldring.

Foredragsholdere:

Börje Bjelke, M.D., Ph.D., Prof.:
Drep mytene! Forskjellen mellom sunn og syk aldring.

Ida Westvang, Lawyer, Hjort Advokatfirma:
Hvordan oppretter og beskytter vi vår økonomiske plattform når vi blir eldre?

Liberta Mehmedi, Helse-coach for eldre, Det er aldri for sent å ha et godt liv!

 14:30  Kaffepause
 15:00 Del 4 Betydningen av boligen for aldring

Petter Ahlström, Ph.D., CEO., Hvordan kan vi øke verdien i livet ved å legge til det det “lille ekstra” ved vår bosituasjon?

Viva Combs Thorsen, Ph.D., Aspekter på boliger fra innvandrerperspektiv, likheter og forskjeller som kreves for å oppfylle behovene.

Tore Borten, CEO., Hvordan kan vi forbedre norske boliger og levesett?

16:00 Oppsummering

Talere,
Panel,
Publikum 

16:15 Avslutning