Informasjon

Disposisjon:
Hver time deles inn i tre "pass" med 10 min. foredrag + 5 min. valgfritt foredrag eller diskusjon + 15 min interaksjon med Ekspertpanelet.

Pausene er tiltenkt å fungere som samspill mellom forelesere/foretak/ organisasjoner og publikum. Alt finnes i samme lokale, alternativt i foajeen utenfor - som vi benytter for selve møtet.

Målsetting og målgruppe:
Vi tar sikte på å spre budskapet til den lokale befolkningen.
Likeledes er budskapene korte, klare, tydelige og interessevekkende.

Vi planlegger 4 ekspertpanel, en per sesjon med 3 personer i hvert panel.
En av plassene i hvert panel, håper vi å fylle med en representant fra ideelle interesseorgansisasjoner.

Pris:

Vi tar Kr.  500,- pr. privatperson, noe som er selvkostpris. Har du med deg følge, koster det Kr. 800,- for begge. Dette inkluderer en deilig lunsj på Radisson Blu Plaza.

Foretak og sponsorer:
Vi ønsker alle foretak innen fagfeltet, fra små gründere som vil presentere sine produktideer til store veletablerte foretak.