Presentasjon av Bidragsytere

Laura Fratiglioni, M.D., Ph.D., Prof.: Institutt for neurobiologi, omsorgsvitenskap og samfunn (NVS), H1, Karolinska Institutet

Utvikling av demensutbrudd: Risiko og beskyttelsesfaktorer for Alzheimers sykdom og annen demens. I de siste to tiårene er det gjort betydelige framskritt med hensyn til identifisering av risiko og beskyttelsesfaktorer i demens. Vår gruppe har bidratt til økende bevis på at livsstil og kardiovaskulære risikofaktorer spiller viktige roller i patogenesen og utviklingen av demens. I tillegg har vi foreslått en livsløpsmodell for utvikling av demens som nå er akseptert. Denne modellen hevder at a) livslang kumulative lesjoner (av forskjellige slag) fører til demens når de ikke lenger kan motvirkes av kompenserende mekanismer; b) de fleste tilfeller av demens vil forekomme i sent liv, og de fleste vil være av blandet type (dvs. neurodegenerativ og vaskulær); c) det er spesifikke tidsvinduer når enkelte determinanter kan være aktive, men ikke i hele levetiden; d) risiko- og beskyttelsesfaktorer kan interagere i både økende og dempende virkninger på demensutvikling; e) ikke alle gamle mennesker utvikler demens, selv i avanserte alder, og lærer fra de som "unnslipper" kan kaste nytt lys på patogenesen av demens; og f) forsinkelse av demensutbrudd ser ut til å være det eneste realistiske endepunktet i forebygging. Etter denne modellen undersøker vi nå gamle (vaskulære og psykososiale faktorer) og nye hypoteser (psykologisk stress, ernæring og forurensning) med tre hovedmål: a) å identifisere mulige veier gjennom hvilke beskyttende faktorer som kan kompensere for tidligere risikoeksponeringer, b ) for å oppdage underliggende mekanismer, og c) å verifisere i hvilken grad etablerte risiko- og beskyttelsesfaktorer kan forutse eller forsinke demensutbrudd.

E-maillaura.fratiglioni@ki.se

Hanne Tønnesen, M.D., Ph.D., Prof.: Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Overlege ved Beroendecentrum Malmö, CEO, WHO-CC.

Min forskning er pasient-orientert med fokus på forebygging, det vil si; forebyggende tiltak. Det fokuserer på å forbedre behandlingsresultater og legge til rette for såkalt pasientprogresjon, dvs. “tilfriskningsprosessen” til fordel for den enkelte pasient og samfunnet. Klinisk forskning blant pasienter med ulik avhengighet er tverrfaglig og involverer mange faggrupper innen ulike disipliner og personalgrupper. Disse har kompetanse innen områder som alkohol, narkotika, tobakk, men også andre områder.

Under normale "sunne" forhold synes organfunksjonene å være i balanse. Når vi blir syke og gjennomgår et behandlingsprogram, stilles det flere krav til de forskjellige organfunksjonene, og denne balansen blir ødelagt. Ved dårlig helse og bivirkninger har vi ikke de ekstra reserver som kan tilfredsstille de store kravene. Derfor utvikler pasienter med dårlig helse og bivirkninger, flere problemer, tyngre progresjon, dårligere livskvalitet og tidlig død - sammenlignet med pasienter med samme primære sykdom - men uten dårlig helse og bivirkninger.

Det internasjonale nettverket for helsefremmende sykehus og helsetjenester (HPH), tar sikte på å forbedre helsegevinsten for pasienter, ansatte og lokalsamfunn. HPH består av 25 nasjonale / regionale nettverk og sykehus samt helsepersonell. Det internasjonale HPH-nettverket utgjør over 600 sykehus- og helsepersonell over hele verden.

Ole Hauge Bendiksen, Advokat, Partner Langseth Advokatfirma:

https://www.langsethadvokat.no/ansatte/ole-hauge-bendiksen/

Ole Hauge Bendiksen arbeider særlig innen fagretningene erstatnings- og forsikringsrett og prosedyre, men også innen fagretningene fast eiendoms rettsforhold og næringsjus. I sitt virke arbeider han mye med praktiske rettslige problemstillinger som alderdommen i en del tilfeller bringer med seg. Han har tidligere hatt biverv som kontrollkommisjonsleder for psykisk helsevern. Særlig kompetanse innen grensesnittet jus og medisin.

 Telefon: +47 - 22 93 73 19 / 918 07 196

E-mail: bendiksen@ladv.no

Prof. Jan Hoff, PhD, DMF,NTNU og St Olavs Hospital

Trening er ungdomskilden: Fysisk forfall som innebærer reduserte fysiologiske funksjoner starter i 20-30 års alder hvor de viktigste parametrene utholdenhet, eller cardiovaskulær funksjon og muskelstyrke faller med ca 1% pr år fra 20 års alder. Siden både utholdenhet målt som maksimalt oksygenopptak og styrke hver for seg definerer risikoen for livsstilsykdommer mer presist enn noe annet tilgjengelig mål er begge funksjoner viktig å opprettholde. Ett av de store spørsmålene i aldersforskning er hvilke fysiologiske funksjoner som reduseres med aldring, og hvilke som skyldes mangel på spesifikk aktivitet eller som kan reverseres med effektiv og målrettet trening.

4x4 minutters intervalltrening ved å gå i motbakke er vist å kunne opprettholde og reversere redusert utholdenhet i større grad enn noen annen aktivitet og benyttes som behandling for pasienter med de dårligste cardiovaskulære funksjoner i.e. hjertesviktpasienter og infarktpasienter. 4x4 repetisjoner styrketrening, spesielt for beina er vist å forbedre styrke og gangfunksjon både for friske og pasienter. Eldre over 70 år har den samme respons på både utholdenhetstrening og styrketrening uttrykt som % framgang pr trening. Det er mulig å utnytte kunnskap om de mest effektive treningsmetoder slik at man fysiologisk kan ha samme verdier som en 20 åring til man er 80, med trening 2-3 ganger 45 minutter pr uke.

Telefon: +47 926 09 936

E-mail: Jan.Hoff@ntnu.no

Sören Runsteen CEO, Bovieran AB,

Bygningsingeniør og siviløkonom med lang erfaring innen byggeproduksjon, boligutvikling og byutvikling i mange forskjellige roller. Sören er en dedikert entreprenør med godt driv og en sterk lidenskap for møter mellom mennesker. Han har i flere år arbeidet med byggproduksjon, med ledelse i privat og offentlig sektor, utviklet boliger, handel, offentlige tjenester og rådført og konsultert store eiendomsbedrifter. I tre år, administrerende direktør i Bovieran AB, et heleid datterselskap av Fastighets AB Balder, et av Sveriges største børsnoterte eiendomsbedrifter med en underliggende eiendomsverdi på rundt 100 milliarder kroner. Bovierans suksess er basert på målrettet arbeid med sosial bærekraft, der glede, sikkerhet og nye venner er i fokus. Bovieran har rundt 20 ferdige anlegg i Sverige og ca 30 nye prosjekter i planleggingsfasen, etableres i Danmark og er på vei inn i Norge.

www.bovieran.se

Telefon:       Direkt +46 31-83 94 10, Växel +46 31-80 93 90

E-mail: soren.runsteen@bovieran.se

Besøk: Parkgatan 49, vån 3
Postadresse: Bovieran AB, Box 53121
400 15 Gøteborg, Sverige

Börje Bjelke, M.D., Ph.D., Prof.:

Jeg innehar en professorstilling i geriatri ved Universitetet i Oslo kombinert med senior konsulentstilling på Akershus Universitetssykehus hvor jeg daglig jobber med minne og kognitiv forbedring. Vitenskapelig har jeg bakgrunn i preklinisk nevrovitenskap, hvor jeg presenterte oppgaven min om volumtransmisjonsteorien, og forklarte hvordan nevrotransmitterne overfører meldingen via det ekstracellulære rommet i stedet for å gå direkte via det synaptiske spaltet. Jeg har ledet min egen forskningsgruppe med fokus på eksperimentell hjerneskade-funksjongjenoppretting og reparasjonsmekanismer. Dette involverte atferdsmetoder, morfologisk analyse, MR / fMRI og nanoteknologi i medisin. I løpet av denne perioden fikk jeg og min gruppe en rekke tilskudd, priser og mediehøydepunkter. Tidligere til min nåværende professorstilling har jeg også vært førsteamanuensis ved Karolinska Institutet, Robert Wood Johnson Med Skole og Københavns Universitet.

Phone: +47 971 60 042

EmailBorje.Bjelke@Medisin.UiO.no

Ida Westvang, Lawyer, Hjort Law firm:

Ida Westvang er senioradvokat i advokatfirmaet Hjort og tilhører avdelingen for familie- arv og skifte. Westvang har spisskompetanse innenfor familierett, selskapsrett, skatt og fast eiendomsrett. I tillegg har hun betydelig prosedyreerfaring. Westvang er også utdannet sykepleier, og har arbeidet på hjerteovervåkningen ved Sykehuset Østfold i ni år. Westvangs erfaringer gjenspeiler hennes interesse for juridiske problemstillinger som berører kognitiv svikt, blant annet hva gjelder utferdigelse av testament, fremtidsfullmakt og vergemål. For Westvang er jussen et viktig verktøy for å sikre selvbestemmelsesretten ved alderdom, hvor både økonomi og autonomi er av viktig betydning.

Phone: +47 994 77 419

Emailiwe@hjort.no

Liberta Mehmedi, Helse coach for eldre,

er utdannet helsepersonell og helseprofessor med en dypere forståelse av helsepsykologi. Hun har også et 3-års sykepleieprogram. Liberta har størstedelen av sitt arbeidsliv engasjert seg i eldre og deres helse. I de senere årene, som en nytenkende helse- coach i sykehjem. En rolle som gjorde henne til en av de ledende stemmene for helsefremmende arbeid som skjer i eldreomsorgen i dag. I tillegg til å øke eldres livskvalitet med blant boksing, sirkus, miniatyr hester, nedcabbat og happy hour, har Liberta Mehmedi vært fremgangsrik i å engasjere de eldre når det gjelder å bruke smarttelefoner, Facebook, Youtube og Instagram - et viktig verktøy til å kunne delta fullt ut i samfunnet. Hun forteller om gleden fra både eldre og deres familier, men også de ansatte og deres engasjement er gjort synlige takket være sosiale medier.

Hennes innovative ideer og store engasjement for eldre gir motivasjon og energi i arbeidet med å skape et langt og meningsfylt liv for alle eldre og deres slektninger.

Ytterligere informasjon:

TV4https://www.youtube.com/watch?v=Bd5f2FdQwJQ

Dagens Samhällehttps://www.dagenssamhalle.se/play/sa-kan-aeldre-saettas-i-roerelse-27612

Dagens Samhälle: https://dagenssamhalle.solidtango.com/video/20160920-1230-1250-1?locale=sv

TV4 Nyhetsmorgonhttps://www.youtube.com/watch?v=qy7tXB78BJQ

ExpressenTVhttp://www.expressen.se/tv/nyheter/vem-jobbar-med-det-friska/

Telefon: +46 707 443 182

E-mail: liberta.halsocoachen@gmail.com

Petter Ahlström, Siviløkonom, rådgiver og entreprenør.

I rollen som forsker og praktiker bidrar han til kunnskapsområdet om eldre. I to år har han drevet CLA Sweden AB. Selskapets formål er å etablere, drive og organisere tilgjengelighetsorienterte bo-enheter for målgruppen 80+ i et serviceinnstilt og hotellinnspirert miljø.

Drømmen om tilgjengelighet og attraktivt bofelleskap med andre - deles av mange - spesielt den eldre gruppen. Men hvordan virker det i praksis? Hva er gruppens boligpreferanser, hva er tilgjengelighetstilpasning, hvordan ser etterspørselen etter boligens myke komponenter ut, og er det en vilje til å betale litt ekstra for service? Forelesningen tar utgangspunkt i en nylig spørreundersøkelse som reiste disse problemstillingene. Forelesningen beskriver den eldre generasjonens forventninger og etterspørselen etter tilpassede miljøer for et aldringsliv, miljøer som støtter søket etter selvrealisering og livskvalitet.

Ytterligere informasjon:

http://cla-sweden.se

http://seniorvarlden.com

 

Telefon: +46 (0)73 040 4346

E-mail:       petter.ahlstrom@seniorvarlden.com

Petter.Ahlstrom@cla-sweden.se

Viva Combs Thorsen, Ph.D. i Internasjonal Folkehelse med fokus på kvinnehelse. 10 års erfaring med forskning innen helse internasjonalt inkluderende samarbeid med Centers for Disease Control, frivillige organisasjoner, akademia, og internasjonale samarbeidspartnere i mange Afrikanske land.

Tore Borthen, MBA, Founder & CEO. 

Tore er en entreprenør i helsevesenet, fast eiendom, bærekraftig byutvikling, infrastrukturrådgivning og investeringsvirksomhet innen ren energi. Tore søker de beste resultater ved å jobbe i samarbeid med høyt kompetente i et fleksibelt partnernettverk som skaper bærekraftige løsninger. Tore fokuserer på prosjekter med en trippel bunnlinje av sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Tore har 25 års erfaring fra investeringsbransjen som en visjonær leder, investeringsstrateg og innovativ finansiell arkitekt. Hans CV inkluderer å designe, utvikle og drive en rekke vellykkede bedrifter innen fast eiendom og finans, og fungerer som en administrerende partner på helsevesenets eiendomsfirma og som administrerende direktør for en bærekraftig by, samt en paneuropeisk eiendom opportunistisk investeringsfond som oppnår entreprenør-messig suksess. Spesialiteter: Sosial infrastruktur, Nordiske eiendomsmarkeder, Eiendomsinvesteringsbank, eiendomsmegling og fornybar energi, Paneuropeisk opportunistisk investering, Investeringsstrategi, Porteføljeforvaltning, Strukturering av syntetisk "Euro-REIT", Ren energiinvesteringer i vind , rent vann og sol.

 

Telefon: +47 9171 3950

E-mail: tore@norskehelsehus.no

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Postadresse: Postboks 505, 1327 Lysaker

Philippa Counter er den eldste datteren til Dr. S. Allen Counter. Philippa vokste opp både i Sverige og i USA. Hun har en bakgrunn i kvinners helse og politikk. Hun tok sin Bachelor of Arts i statsvitenskap ved Loyola University New Orleans og studerte sosiologi intensivt ved Umeå universitet i Sverige. Hun mottok sin mastergrad i folkehelse fra Tulane University. Hennes interesser er å bygge bro over gapet til tilstrekkelig helsehelseteknologi, kvinners helse, politikk og samfunnsengasjement. Hun bor for tiden i Washington, D.C.

Dr. Samuel Allen Counter, Jr.

ble født 8. juli 1944, i Americus, Georgia, og vokste opp i Boynton Beach og West Palm Beach, Florida. Han oppnådde en grad i biologi fra Tennessee Agricultural & Industrial State College (nå Tennessee State University), en doktorgrad i kommunikasjon som studerer nevrofysiologi fra Case Western Reserve, og senere en medisinsk grad fra Karolinska Instituttet i Stockholm.

I 1972 deltok Counter i fakultetet for Harvard Medical School, asa postdoktor og deretter som assisterende professor i nevrofysiologi. Hans forskning fokuserte på nerve, muskel og auditiv fysiologi, noe som tok ham over hele verden.

I 1981, Harvard foreslo og etablerte Harvard Foundation for interkulturelle og raseforhold og inviterte ham til å være grunnleggeren. Professor Counter førte til stor påvirkning, prestasjoner og respekt på campus og utover.

I løpet av de tre og et halvt tiårene av sin eksistens har stiftelsen ført til campus for fire generalsekretærer for De forente nasjoner, nemlig Boutros Boutros-Ghali, Ko Annan, Javier Pérez de Cuéllar og Ban Ki-Moon. Prisvinnende skuespillere, musikere og aktivister som Solange Knowles, Will Smith, Rihanna, Salma Hayek og Jackie Chan for å nevne noen. I hvert besøk av disse anerkjente gjestene gjorde stiftelseslaget og Dr. Counter sikker på at de samhandlet med studenter - spesielt med studenter fra ulike kulturelle og raske bakgrunner. Professor Counter sterke bånd til Nobelkomiteene i Sverige og Norge påvirket også hans evne til å lande Foundation-gjester som Nobelprisvinnere: Aung San Suu Kyi, Takaaki Kajita, Per Wastberg, Kailash Satyarthi, Desmond Tutu, Elie Wiesel og Malala Yousafzai.

Dr. S. Allen Counter har tre døtre, Philippa, Olivia og Maya, så vel som utallige venner, universitetskollegaer og studenter.

Mats Ulfendahl, Ph.D., Prof., was appointed Professor of Experimental Audiology and Otology in 2004. Initiated and was until 2009 Director of a “FAS Center” running a 10-year research program focusing on hearing impairment in working life. During three years (2007-2009) I was member of the Scientific Council for Medicine at the Swedish Research Council (VR). Was appointed Secretary-General for Medicine and Health at VR 2010 (a six-year term ending in 2015). Was among many other assignments responsible for a trans-European cooperation structure for research and policy issues related to antibiotic resistance, the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (chair 2010-2016). Been a member of the National Priority Board for Highly Specialized Health Care (Rikssjukvårdsnämnden), the Board of the Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services (SBU), the Decision-Making Board for the National Quality Registers, the National Steering group for the ALF Agreement etc. Around the time I was appointed Secretary-General I moved my research group back to the KI Campus and joined the Department of Neuroscience. During 2016-2017 I chaired an international expert panel appointed by the European Commission to evaluate the European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP). Member of international expert panels evaluating the Canadian Institutes for Health Research (CIHR; 2016-2017), and the Human Frontier Science Program (HFSP; ongoing). In 2016 I was elected chairman of the board of the Swedish Society for Medical Research (SSMF), and chairman of the Delegation for research of the Swedish Society for Medicine (Svenska Läkaresällskapet). In 2017, I was appointed chairman of the board of Forskningsinstitutet Hörselbron AB, a non-profit organisation that among other things has established a unique national quality register for hearing aids. Co-author of a Swedish textbook in physiology (the 6th edition published in 2017).

My research is focused on the auditory system, and especially the function of the hearing organ and how it is affected by trauma. My PhD thesis was about the inner ear sensory cells and the structural and functional basis for their motile properties.

Further information:

Interview with Mats Ulfendahl; SLS Aktuellt 2017 (application/pdf, 141.52 KB)

Email: Mats.Ulfendahl@RegionOstergotland.se