Ved EHF faktura; sjekk org.nr. og ansvarssted med arbeidsgiver

For å øke andelen av leger som deltar vil vi også i 2023 ta opp kongressen og lage en reklamefri versjon dersom vi oppnår minst 10 påmeldte leger.

Det er søkt om tellende timer i Allmenn medisin og for videre-og etterutdanningene i dermatologi, ortopedi og karkirurgi.

Den reklamefri digitale kongressen blir tilsendt 17. februar