Ortopedisk høstmøte 2023

Radisson Blu Plaza Hotel

På vegne av styret i Norsk ortopedisk forening har vi den glede å invitere våre samarbeidspartnere i industrien til Ortopedisk høstmøte 2023.

Det er bare å sette av onsdag 25. til fredag 27. oktober!

Årets høstmøte blir et tradisjonelt fysisk høstmøte med alt av kjente ingredienser.

Vi benytter Appinconf som konferanse-app og det kommer nærmere informasjon om annonsemuligheter her. Opplegget blir tilsvarende tidligere år. Utstillernes representanter får fri adgang til forelesningssalene, med det forbehold om at dersom det er trangt om plassene vil de betalende deltagerne ha fortrinnsrett.

Det er også mulighet for å arrangere symposier som tidligere. Gi beskjed tidlig da disse tidspunktene i fagprogrammet raskt kan bli fylt opp. Vi kan være behjelpelige med ytterligere leie av andre rom til arrangementer i løpet av uken.

Stipendene fra industrien blir utdelt i forkant av årsmøtet. I den sammenheng må vi sørge for å gi et hint til vinnerne slik at de er til stede under utdelingen.

For dere som er interesserte i å delta på Høstmøtet 2023; velg "Påmelding"

Se også etterhvert foreløpig program på www.ortopedi.no. Det kan forventes mindre endringer på programmet. Følg derfor med på www.ortopedi.no når høstmøtet nærmer seg.

Vi ser frem til å møtes igjen i uke 43!

På vegne av styret i Norsk ortopedisk forening,

Trude Basso

Leder