Velkommen til ortopedisk høstmøte 2020 - for utstillere

Vi vil i år lage historiens første virtuelle, interaktive ortopediske høstmøte! 

I et år uten kurs, hospiteringer og fysiske konferanser, kan Ortopedisk forening tilby:

Faglige symposier på løpende bånd fra hovedscenen (stage)

Parallelle sesjoner for frie foredrag fra alle undergrupper

Mulighet for spontane eller avtalte videomøter eller private chatter med andre deltakere og representanter fra industrien

Egne virtuelle minglerom

Egne møterom for faggruppens årsmøter

Demonstrasjoner på film og live fra industrien i «Expo-rom»

Vel møtt til årets digitale høstmøte!

På vegne av styret i Norsk ortopedisk forening;

Med vennlig hilsen

Greger Lønne

Leder Norsk ortopedisk forening