Radisson Blu Plaza Hotel

Sonja Henies plass 3, Oslo

Invitasjon til Ortopedisk høstmøte 2023

Velkommen som deltager på Ortopedisk høstmøte 2023!

Det nærmer seg uke 43 og høstmøte for medlemmer og samarbeidspartnere av Norsk ortopedisk forening.

Fyll ut nettskjemaet og meld deg på i god tid. Du kan betale med kort, vipps eller be om faktura tilsendt på e-post. Skal arbeidsgiver betale må du ha alle detaljer klare på forhånd, også eventuelt e-post til fakturamottak.

Frist for innsending av abstrakt er 31. august ved midnatt og fristen må overholdes.

Abstrakt leveres i Ortopedisk høstmøte sin abstraktportal som åpnes 1.august.

Vi gjør oppmerksom på at formatet på abstraktene er noe endret fra tidligere år. Nærmere informasjon finner du på Norsk ortopedisk forening sine nettsider www.ortopedi.no. Har du spørsmål kan disse rettes til sekretar@ortopedi.no .

Husk også fristene for søknad på stipender. All informasjon finner dere i sommerutgaven av NOPen.

Vel møtt til årets høstmøte!

Med vennlig hilsen

Trude Basso

Leder Norsk ortopedisk forening