EHF faktura: Få med riktig organisasjonsnummer og kostnadssted/bestillingsnummer. Sjekk med arbeidsgiver

Merk: Det er bindende påmelding.