Æresmedlemmer og tidligere ledere har gratis tilgang til konferansen.

Priser Høstmøte 2023

Gjelder frem til 24. oktober kl. 23:55

 • Kategori

 • Overlege
 • LIS Lege
 • Andre yrkesgrupper
 • Medisinstudent
 • Pensjonist
 • 1 dag

 • Kr. 1.940, -
 • Kr. 1.450, -
 • Kr. 1.450, -
 • Kr. 850, -
 • Kr. 1.090, -
 • 2 dager

 • Kr. 3.150, -
 • Kr. 2.420, -
 • Kr. 2.420, -
 • Kr. 1.330, -
 • Kr. 1.500, -
 • Alle dager

 • Kr. 3.750, -
 • Kr. 2.900, -
 • Kr. 2.900, -
 • Kr. 1.815, -
 • Kr. 2.060, -

Priser ON-site

Gjelder fra 25. oktober

 • Kategori

 • Overlege
 • LIS Lege
 • Andre yrkesgrupper
 • Medisinstudent
 • Pensjonist
 • 1 dag

 • Kr. 2.420, -
 • Kr. 1.940, -
 • Kr. 1.940, -
 • Kr. 1.330, -
 • Kr. 1.570, -
 • 2 dager

 • Kr. 3.630, -
 • Kr. 2.900, -
 • Kr. 2.900, -
 • Kr. 1.815, -
 • Kr. 2.060, -
 • Alle dager

 • Kr. 4.120, -
 • Kr. 3.390, -
 • Kr. 3.390, -
 • Kr. 2.2300, -
 • Kr. 2.540, -

Priser overnatting

Enkeltrom inkl.  frokost

Kr. 1895, - pr. døgn

Dobbeltrom inkl. frokost

Kr. 2.095, - pr. døgn