Velkommen som deltager på Høstmøte 2018!

Da er det uke 43 og vi er straks i gang med årets Høstmøte.

Deltageravgiften refunderes vanligvis av arbeidsgiver i etterkant.

«Nofs Torsdagsklubb» er blitt en god tradisjon og arrangeres også i år; torsdag 25. oktober kl. 19:30 i andre etasje på Plaza. Det blir servering av mat og drikke.

Utdelingen av Norsk ortopedisk forening sine stipendier vil skje denne kvelden på samme måte som i fjor. LIOS hederspris og eventuelle nye æresmedlemmer vil også få sitt diplom denne kvelden.

Nofs Torsdagsklubb er gratis for alle deltakere, men registrering er nødvendig for at vi skal kunne organisere dette best mulig. De som er registrert mottar drikkebonger når de registrerer seg til Høstmøte.

På vegne av styret i Norsk ortopedisk forening;

Vel møtt til årets høstmøte!

Med vennlig hilsen

Cato Kjærvik

Leder Norsk ortopedisk forening