Invitasjon til Ortopedisk høstmøte 2021

På vegne av styret i Norsk ortopedisk forening har jeg den glede av å invitere til årets Ortopedisk høstmøte i uke 43, som går av stabelen på Radisson Blu Hotell Alna onsdag 27. til fredag 29. oktober.

Vi tror og håper at vi kan møtes fysisk uten begrensninger på antall i år. Går alt bra, møtes vi som før pandemien og lager et etterlengtet og fullverdig høstmøte. Vi supplerer imidlertid med en digital løsning. Det innebærer at det blir mulig å følge møtet digitalt i sann tid, samt å delta i symposier eller frie foredrag med en presentasjon uten å være fysisk til stede. Det innebærer også digitale muligheter for industrien, og at endel ferdige webinarer og læringsvideoer kan eksponeres. Vi tror at en slik hybrid løsning blir standarden i fremtiden. Det gjør at alle som av ulike grunner må være igjen hjemme fra deler eller hele møtet, kan følge med, og delta aktivt med presentasjoner og stille spørsmål fra tilhørerbenken alle tre dager. Og at det er muligheter for digitale møter i tillegg til de fysiske.

Vi har lært at pandemien kan komme med overraskelser og ser behovet for å planlegge for flere eventualiteter. Vi ser for oss tre muligheter:

  1. Fysisk oppmøte uten restriksjoner på antall. (Hybrid løsning).
  2. Smittevernregler med 1 meter avstand og antallsbegrensning. (Hybrid løsning).
  3. Intet fysisk møte, rent digitalt møte.

I år planlegger vi å bruke Tappin.no som møteplattform. Vi har stor fleksibilitet i dette systemet, men håper at vi klarer å gjenskape høstmøtestemningen slik vi husker den, eller helst bedre. Siden vi har hotellet for oss selv har vi muligheter til å skape en høstmøteboble som vi nå har lengtet etter i snart to år. Høstmøtene før pandemien har de siste årene hatt meget stor deltagelse og dette er en flott arena for å treffe ortopeder fra hele landet.

Med høstmøte på Radisson Blu Hotell Alna må vi tenke litt nytt. Vi har i år forelesninger i to store saler og gode utstillingsområder i nær relasjon til disse. Det skal være enkelt å komme i kontakt med deltagerne. Opplegget blir det tilsvarende tidligere år. Utstillernes representanter få fri adgang til forelesningssalene, med det forbehold om at dersom det er trangt om plassene vil de betalende deltagerne ha fortrinnsrett.

Det er også mulighet for å arrangere symposier som tidligere. Gi beskjed tidlig da disse tidspunktene i fagprogrammet raskt kan bli fylt opp. Vi kan være behjelpelige med ytterligere leie av andre rom til arrangementer i løpet av uken.

Under Høstmøte tidligere år har Nofs Torsdagsklubb vært et høydepunkt. Dette videreføres også i år. Norsk ortopedisk forening sine to stipender vil bli delt ut på Torsdagsklubben. Vi ønsker våre samarbeidspartnere innen industrien velkommen tilbake til Torsdagsklubben i høstmøteuka og garanterer en trivelig kveld!

Stipendene fra industrien blir utdelt i forkant av årsmøtet. I den sammenheng må vi sørge for å gi et hint til vinnerne slik at de er til stede under utdelingen.

For dere som er interesserte i å delta på Høstmøte 2021, vennligst benytt registreringsskjemaet på KSCI sine nettsider: www.ksci.no./påmelding

Se også etterhvert foreløpig program på www.ortopedi.no. Det kan forventes mindre endringer på programmet. Følg derfor med på www.ortopedi.no når høstmøtet nærmer seg.

Vi ser frem til å møtes igjen i uke 43!

På vegne av styret i Norsk ortopedisk forening,

Greger Lønne

Leder