Norsk Ortopedisk Forenings Høstmøte 2024 Utstiller

Velkommen

Adresse

Radisson Blu Hotel Plaza

Arrangør

Norsk Ortopedisk Forening

Invitasjon til Ortopedisk høstmøte 2024

På vegne av styret i Norsk ortopedisk forening har jeg den glede å invitere våre samarbeidspartnere i industrien til Ortopedisk høstmøte 2024.

Vi gleder oss til et nytt høstmøte i kjente omgivelser på Radisson Blu Plaza Hotel fra onsdag 23. til fredag 25. oktober!

Vi skal bruke den samme leverandøren av konferanse app som i fjor (Appinconf) og det kommer nærmere informasjon om annonsemuligheter her. Opplegget blir tilsvarende tidligere år. Utstillernes representanter får fri adgang til forelesningssalene, med dersom det er trangt om plassene vil de betalende deltagerne ha fortrinnsrett.

Det er også mulighet for å arrangere symposier som tidligere.

Gi beskjed tidlig da disse tidspunktene i fagprogrammet raskt kan bli fylt opp. Vi kan være behjelpelige med ytterligere leie av andre rom til arrangementer i løpet av uken.

Vi ønsker også våre samarbeidspartnere innen industrien velkommen til Torsdagsklubben 24. oktober for hyggelig samvær og nettverksbygging. 

For dere som er interesserte i å delta på Høstmøtet 2024, registreringen åpner snart!

Se også etterhvert foreløpig program på www.ortopedi.no. Det kan forventes mindre endringer på programmet. Følg derfor med på www.ortopedi.no når høstmøtet nærmer seg.

Vi ser frem til å møtes igjen i uke 43!


På vegne av styret i Norsk ortopedisk forening,

Med vennlig hilsen

Per-Henrik Randsborg

Leder,  Norsk ortopedisk forening