Velkommen til det årlige vintermøte på Ilsetra for Norsk Håndkirurgisk forening.

Møtet holdes som tidligere i fantastiske lokaler på Ilsetra, Hafjelltoppen.

Temaet i år er komplikasjoner i håndkirurgi.

Forelesere blir invitert fra alle større håndkirurgiske miljøer i Norge.

Invitert gjesteforeleser er Paco del Pinal fra Spania.

Arrangør er Sykehuset Østfold.

Kurskomite er Istvan Z. Rigo og Jan-Ragnar Haugstvedt.

Det er søkt om godkjenning som 15 timers valgfritt kurs for spesialitetene ortopedi og plastisk kirurgi, og kan dermed refunderes via fond III

Vel møtt!!