Norsk Håndkirurgisk Forenings Vintermøte 28-30. januar 2022 «Nerveskader»

Fredag 14:30-19:30 Varighet
Moderator (Myrseth)
Velkommen Thorkildsen 5
Anatomi og fysiologi PNS samt regenerasjon etter skade Quick 45
Klinisk undersøkelse av perifere nerver (overekstremiteten) Thu 40
Primære nervesutur (indikasjon, teknikk) Ullevål 20
Diskusjon 15
Kaffepause 10
Oversette tilfeller, nerve defekter Thu 15
Nervegraft, fortsatt gullstandard? Myrseth 15
Nerverør og allograft Lied 15
Diskusjon 15
Kaffepause 10
Nervetransposisjoner Thorkildsen 25
Senetransposisjoner etter perifer nerveskade Strandenes 20
Annen sekundær kirurgi Myrseth 15
Diskusjon 15
Kasuistikker fra deltakere 20
300
 

 

 

 

Lørdag 9:00-12:00

Moderator  (Røkkum)
Nevrofysiologi for håndkirurger Kleggetveit 20
Hva ønsker håndkirurgen å vite etter nevrofysiologi? Myrseth 15
Diskusjon 15
Kaffepause 15
Patofysiologi ved inneklemmingssyndromer 20
Vanlige inneklemmingssyndromer i overekstremiteten Valen Ek 30
Sjeldne inneklemmingssyndromer i overekstremiteten Thorkildsen 15
Nevrofysiologi ved inneklemmingssyndromer, ink. ultralyd Kleggetveit 20
Diskusjon 15
Kasuistikker fra deltakere 15
180
Lørdag 15:30-19:30
Moderator (Thu)
"Det er sikkert bare nevropraxi" (ink. Iatrogene skader) Quick 30
Nerveskader etter artroskopisk kirurgi Rigo 15
Nerveskader etter lukkede brudd og luksasjoner Thorkildsen 20
Nevrofysiologi ved nerveskader Kleggetveit 20
Diskusjon 15
Kasuistikker fra deltakere 20
Kaffepause 15
Nervetumores Røkkum 20
Tetraplegi, Håndkirurgens rolle Strandenes 25
Plexusskader Thu 25
Diskusjon 15
Kasuistikker fra deltakere 20
240
 

 

 

 

 

Søndag 9:00-12:00

Moderator (Thorkildsen)
Smerte, CRPS, Nevromer Myrseth 30
Resultater etter nervekirurgi Quick 30
Diskusjon 20
Kaffepause 20
Kasuistikker fra deltakere 20
NPE (nerveskader) Williksen 20
Fremtidsalternativer ved behandling av perifere nerveskader Quick 30
Diskusjon og avslutning RT/FT/LEM 10
180