Fredag 24. januar 2020

Tidspunkt: Tema:
14:30 Åpning
14:40 Komplikasjoner ved sårskader og operasjonssår
15:00 Komplikasjoner etter brannskader og dekning av huddefekter
15:20 Postoperative infeksjoner
15:40 Komplikasjoner ved senekirurgi (fleksor og ekstensorsener, transposijoner)
16:00 Diskusjon
16:20 Kasuistikker
16:50 Kaffepause
Tidspunkt: Tema:
17:10 Komplikasjoner ved "hverdags-håndkirurgi" (triggerfinger, de Quervain syndrom, ganglion, Dupuytren)
17:30 Komplikasjoner etter nervekirurgi (nerveskader, nervekompresjonssyndromer)
17:50 Komplikasjoner ved behandling av CMC1 og STT atrose
18:10 Håndterapeutens rolle i behandling av komplikasjoner (Ildiko)
18:30 Diskusjon
19:00 Kasuistikker


FELLES MIDDAG KL 20:00

Lørdag 25. januar 2020

Tidspunkt: Tema:
09:00 Komplikasjoner ved leddbåndsskader - åpen og artroskopisk kirurgi
09:20 Komplikasjoner ved artrodeser og leddproteser
09:40 Diskusjon
10:00 Kasuistikker
10:30 Kaffepause
10:50 Komplikasjoner ved operasjoner i albue
11:05 Komplikasjoner ved interaosseus membran skader
11:20 Diskusjon
11:40 Kasuistikker
12:00 Lunsj
Tidspunkt: Tema:
15:30 Komplikasjoner ved behandling av brudd og følgetilstander - radius og ulna, inkludert epifyseskader
15:50 Operations and reoperations for scaphoid nonunions (Paco)
16:10 Arthroscopy assited fixation, osteotomy and reoperations of distal radius fractures (Paco)
16:40 Diskusjon
17:30 Kasiustikker
18:00 Kaffepause
18:20 Komplikasjoner ved behandling av brudd og følgetilstander i hånd - eksludert skafoid
18:40 CRPS - current consepts
18:50 CRPS - does it really exist? (Paco)
19:00 Håndterapi ved CRPS psaienter (Ildiko)
19:20 Diskusjon
19:40 Kasuistikker

FELLES MIDDAG KL 20:30

Lørdag 26. januar 2020

Tidspunkt: Tema:
09:00 Komplikasjoner ved etter amputasjoner og "major hand injuries"
09:20 Grip reconstruction after major hand injuries (Paco)
09:40 Kasuistikker
10:10 Kaffepause
10:40 Procedures I no longer do (Paco)
11:00 Komplikasjoner i NPE saker (Torstein Husby)
11:20 Kasuistikker
11:50 Avslutning
12:00 Lunsj