DRF. Moderators: Sondre S. Hassellund/John Williksen

Tidspunkt: Tema: Foredragsholder:
15:00 Åpning John Williksen, Sondre S. Hassellund
15:10 Undersøkelsesteknikk albue. (Praktisk øvelse) Hallgeir Bratberg, Henning Borgos, Sondre Hassellund, Torstein Husby
15:45 Kasuistikker Shifteh Omrani, Endre Søreide

16:45 Kaffepause

Tidspunkt: Tema: Foredragsholder:
17:15 Kasuistikker fortsetter Shifteh Omrani, Endre Søreide
17:45 Behandling av sequele etter albueskade Sondre Hassellund
18:15 Greetings from "Down under" Sondre Hassellund

18:45 SLUTT DAG 1

FELLES MIDDAG KL 20:00

Finger og metakarpfrakturer. Moderators: Ida Sletten / Eugen Eide

Tidspunkt: Tema: Foredragsholder:
09:00 Operastiv behandling av metacarp- og phalangfrakturer. En oversikt Ida Sletten
09:35 Konservativ behandling av håndfrakturer Grey Giddins
10:05 Håndterapi ved hånd- og fingerfrakturer Carina Rosales
10:25 PIP-lukasjonsfracturer Grey Giddins

10:45 KAFFEPAUSE

Tidspunkt:  Tema: Foredragsholder:
11:05 Fingerprotese som sequele frakturbehandling/ skade: Hvor står vi? Henning Borgos
11:20 Plating eller pinning ved metcarp/ phalangfrakturer  Sondre S. Hassellund vs Eugen Eide

12:00 LUNSJ & SKI

Distale radiusfrakturer: Sondre Hassellund / John Williksen

Tidspunkt:  Tema: Foredragsholder:
16:00 Hvor står vi i behandling av distale radiusfrakturer? John Williksen
16:25 Skal pasienter over 65 år med ustabil distal radiusfraktur operativt behandles? Sondre Hassellund
16:50 Artroskopisk behandling av distal radiusfraktur Sondre Hassellund
17:10 Hvor viktig er fysioterapi / håndterapi etter distal radiusfraktur Carina Rosales

17:30 KAFFEPAUSE

Tidspunkt:  Tema: Foredragsholder:
18:00 Hva gjør vi med samtidige SL-skader? Grey Giddins
18:30 Hva gjør vi med DRUJ og PSU frakturer? Grey Giddins
19:00 CRPS. Henning Borgos
19:20 Hva gjøres med n. medianus / ulnaris ved distal radiusfraktur? Hallgeir Bratberg

FELLES MIDDAG KL 20:30

Moderators: Asgeir Amundsen/Line Lied

Tidspunkt: Tema: Foredragsholder:
09:00 Infeksjoner hånd Line Lied
09:25 Lokale lapper som "alle" kan gjøre Rasmus Thorkildsen
09:45 Arthroscopisk behandling av scafoidfrakturer Asgeir Amundsen
10:10 Håndrotsluksasjon Asgeir Amundsen

10:35 KAFFEPAUSE

Tidspunkt: Tema: Foredragsholder:
11:00 Klagesaker hånd / håndledd til NPE John Williksen
11:20 "Errors in hand and wrist surgery. Mistakes I have made and what I have learnt" Grey Giddins

12:00 Avslutning. Lunsj & ski