Oppdatert program pr. 17. januar 2020

Fredag 24. januar 2020

Tidspunkt: Tema:
14:30 Åpning
14:40 Komplikasjoner ved sårskader og operasjonssår
Katrin Valen
15:00 Komplikasjoner etter brannskader og dekning av huddefekter
Eivind Strandenes
15:20 Postoperative infeksjoner
John Williksen
15:40 Komplikasjoner ved senekirurgi (fleksor og ekstensorsener, transposijoner)
Eivind Strandenes
16:00 Diskusjon
16:20 Kasuistikker
16:50 Kaffepause
Tidspunkt: Tema:
17:10 Komplikasjoner ved "hverdags-håndkirurgi" (triggerfinger, de Quervain syndrom, ganglion, Dupuytren)
John Williksen
17:30 Komplikasjoner etter nervekirurgi (nerveskader, nervekompresjonssyndromer)
Rasmus Thorkildsen
17:50 Komplikasjoner ved behandling av CMC1 og STT atrose
Rasmus Thorkildsen
18:10 Håndterapeutens rolle i behandling av komplikasjoner
Ildiko Rigone
18:30 Diskusjon
19:00 Kasuistikker


FELLES MIDDAG KL 20:00

Lørdag 25. januar 2020

Tidspunkt: Tema:
09:00 Komplikasjoner ved leddbåndsskader - åpen og artroskopisk kirurgi
Istvan Rigo
09:20 Komplikasjoner ved artrodeser og leddproteser
Ole Reigstad
09:40 Diskusjon
10:00 Kasuistikker
10:30 Kaffepause
10:50 Komplikasjoner ved operasjoner i albue
Sondre Hassellund
11:05 Komplikasjoner etter dislokasjonsfrakturer i underarm
Jan-Ragnar Haugstvedt
11:20 Diskusjon
11:40 Kasuistikker
12:00 Lunsj
Tidspunkt: Tema:
15:30 Komplikasjoner ved behandling av brudd og følgetilstander - radius og ulna, inkludert epifyseskader
Gjermund Rø
15:50 Radiua fractures and arthroscopic assisted procedure
Paco del Pinal
16:20 Operasjoner og reoperasjoner for skafoid nonunion (åpen prosedyrer)
Ole Reigstad
16:30 Operasjoner og reoperasjoner for skafoid nonunion (artroskopiske prosedyrer)
Jan-Ragnar Haugstvedt
16:40 Arthroscopic fusions in the wrist
Paco del Pinal
17:00 Diskusjon
17:20 Kasuistikker
17:40 Kaffepause
18:00 Komplikasjoner ved behandling av brudd og følgetilstander i hånd - eksludert skafoid
Katrin Valen
18:20 Håndterapi ved CRPS psaienter
Ildiko Rigone
18:30 CRPS - does it really exist?
Paco del Pinal
19:00 Diskusjon
19:15 - 19:30 Kasuistikker

FELLES MIDDAG KL 20:30

Søndag 26. januar 2020

Tidspunkt: Tema:
09:00 Achieving consistent results in hand trauma
Paco del Pinal
09:30 Grip reconstruction, toe transfer
Paco del Pinal
09:50 Kasuistikker
10:20 Kaffepause
10:50 Komplikasjoner etter amputasjoner og "major hand injuries"
Ole Reigstad
11:10 Komplikasjoner i NPE saker
Torstein Husby
11:30 Kasuistikker
11:55 Avslutning
12:00 Lunsj