Norsk Håndkirurgisk Forenings Vintermøte 26.-28. januar 2024 «Infeksjoner og proteser i hånd og håndledd»

Fredag 14:30-19:30 «Infeksjoner i hånd og håndledd»
Moderator (Carlsson)
Velkommen Carlsson                  14:30-14:40
Paronyki og felon Engvik                      14:40-14:55
Infeksiøs tenosynovitt Hjortås                    14:55-15:15
Dype infeksjoner i hånden Salberg                    15:15-15:30
Diskusjon                                  15:30-15:45
Kaffepause                                  15:45-16:05
Septisk artritt og osteomyelitt Valen Ek                  16:05-16:25
Bittskader Hjortås                    16:25-16:45
Nekrotiserende fascitt Carlsson                  16:45-17:05
Diskusjon                                  17:05-17:20
Kaffepause                                  17:20-17:40
Mikrobiologi ved infeksjoner i hånd Mikrob/infek         17:40-18:00
Antibakteriell behandling Mikrob/infek         18:00-18:20
Diskusjon                                  18:20-18:35
Kasuistikker fra deltakere                                  18:35-19:00
Quiz Salberg                    19:00-19:30
 Lørdag 9:00-12:00 «Infeksjoner i hånd og håndledd»
Moderator (Engvik)
Mykobakterie-infeksjoner Nysted                   09:00-09:20
Infeksjoner med sopp Valen Ek                09:20-09:35
Infeksjoner med virus Carlsson                09:35-09:50
Pyoderma gangrenosum Nysted                   09:50-10:05
Antimikrobiell behandling Mikrob/infek        10:05-10:25
Diskusjon                                 10:25-10:40
Kaffepause                                 10:40-11:10
Infeksjon ved implantater i hånd og håndledd Thorkildsen           11:10-11:30
Kasuistikker fra deltakere                                 11:30-12:00
Lørdag 15:30-19:30 «Proteser i hånd og håndledd»
Moderator (Salberg)
Registerdata for proteser i hånd og håndledd Krukhaug            15:30-15:50
Proteser i håndledd Reigstad             15:50-16:30
Proteser i DRUJ Amundsen          16:30-17:00
Diskusjon                              17:00-17:15
Kasuistikker fra deltakere                              17:15-17:35
Kaffepause                              17:35-17:55
Proteser i CMC1-leddet Thorkildsen        17:55-18:25
Salvagekirurgi etter mislykkede CMC1-proteser Thorkildsen        18:25-18:45
Diskusjon                              18:45-19:00
Kasuistikker fra deltakere                              19:00-19:30
Søndag 9:00-12:00 «Proteser i hånd og håndledd»
Moderator (Nysted)
Osseointegrerte proteser Hestmo                09:00-09:30
Proteser i MCP-leddet  Rigo                     09:30-10:00
Proteser i PIP-leddet  Rigo                     10:00-10:30
Diskusjon                               10:30-10:50
Kaffepause                               10:50-11:20
Kasuistikker fra deltakere                               11:20-11:50
Diskusjon og avslutning                               11:50-12:00