Norsk Håndkirurgisk Forenings Vintermøte 27-29. januar 2023 «Nerveskader»

Fredag 14:30-19:30
Moderator (Myrseth)
Velkommen Thorkildsen          14:30 - 14:35 5
Anatomi og fysiologi PNS samt regenerasjon etter skade Quick                     14:35 – 15:20 45
Klinisk undersøkelse av perifere nerver (overekstremiteten) Thu                         15:20 – 16:00 40
Primær nervesutur (indikasjon, teknikk) Røkkum                 16:00 – 16:20 20
Diskusjon                                 16:20 – 16:35 15
Kaffepause                                 16:35 – 16:45 10
Oversette tilfeller, nervedefekter Thu                         16:45 – 17:00 15
Nervegraft, fortsatt gullstandard? Myrseth                 17:00 – 17:15 15
Nerverør og allograft Lied                         17:15 – 17:30 15
Diskusjon                                 17:30 – 17:45 15
Kaffepause                                 17:45 – 17:55 10
Nervetransposisjoner Thorkildsen           17:55 – 18:20 25
Senetransposisjoner etter perifer nerveskade Strandenes            18:20 – 18:40 20
Annen sekundærkirurgi Myrseth                 18:40 – 18:55 15
Diskusjon                                 18:55 – 19:10 15
Kasuistikker fra deltakere                                 19:10 – 19:30 20
300
Lørdag 9:00-12:00
Moderator  (Røkkum)
Nevrofysiologi for håndkirurger Kleggetveit            09:00 – 09:20 20
Hva ønsker håndkirurgen å vite etter nevrofysiologi? Myrseth                 09:20 – 09:35 15
Diskusjon                                 09:35 – 09:50 15
Kaffepause                                 09:50 – 10:05 15
Patofysiologi ved inneklemmingssyndromer Rø/Lied                  10:05 – 10:20 20
Vanlige inneklemmingssyndromer i overekstremiteten Valen Ek                 10:20 – 10:50 30
Sjeldne inneklemmingssyndromer i overekstremiteten Thorkildsen           10:50 – 11:10 15
Nevrofysiologi ved inneklemmingssyndromer, ink. ultralyd Kleggetveit            11:10 – 11:30 20
Diskusjon                                 11:30 – 11:45 15
Kasuistikker fra deltakere                                 11:45 – 12:00 15
180
Lørdag 15:30-19:30
Moderator (Thu)
"Det er sikkert bare nevropraxi" (ink. Iatrogene skader) Quick                    15:30 – 16:00 30
Nerveskader etter artroskopisk kirurgi Bratberg              16:00 – 16:15 15
Nerveskader etter lukkede brudd og luksasjoner Thorkildsen         16:15 – 15:35 20
Nevrofysiologi ved nerveskader Kleggetveit          16:35 – 16:55 20
Diskusjon                               16:55 – 17:10 15
Kasuistikker fra deltakere                               17:10 – 17:30 20
Kaffepause                               17:30 – 17:45 15
Nervetumores Røkkum               17:45 – 18:05 20
Tetraplegi, Håndkirurgens rolle Strandenes          18:05 – 18:30 25
Plexusskader Thu                       18:30 – 18:55 25
Diskusjon                               18:55 – 19:10 15
Kasuistikker fra deltakere                               19:10 – 19:30 20
240
Søndag 9:00-12:00
Moderator (Thorkildsen)
Smerte, CRPS, Nevromer Myrseth               09:00 – 09:30 30
Resultater etter nervekirurgi Quick                    09:30 – 10:00 30
Diskusjon                               10:00 – 10:20 20
Kaffepause                               10:20 – 10:40 20
Kasuistikker fra deltakere                               10:40 – 11:00 20
NPE (nerveskader) Williksen              11:00 – 11:20 20
Fremtidsalternativer ved behandling av perifere nerveskader Quick                    11:20 – 11:50 30
Diskusjon og avslutning RT/FT/LEM           11:50 – 12:00 10
180