Kjære kollega

Hold av datoen til det håndkirurgiske vintermøtet på Ilsetra 26-28. januar 2024.

På vegne av styret i norsk forening for håndkirurgi ønsker vi velkommen til det årlige håndkirurgiske vintermøtet på Ilsetra 26.-28. januar 2024.

Temaet er «Infeksjoner og proteser i hånd og håndledd».

Første del er om infeksjoner, det blir grundig gjennomgang av diagnostisering og behandling av hele spekteret av infeksjoner i hånd og håndledd, alt fra paronyki og tenosynovitt til abscess, osteomyelitt og artritt. I tillegg vil infeksjonsmedisiner belyse mikrobiologi og antibiotikabehandling.

Andre del er om proteser i hånd og håndledd, det vil si protese i håndledd, 1. CMC-ledd, MCP-ledd, PIP-ledd, distale radioulnarledd og osseointegrert protese. Det blir gjennomgang av indikasjoner, kontraindikasjoner, selve protesen med operasjonsteknikk, komplikasjoner og resultater i tillegg til salvagekirurgi.

Vi har forelesere fra Tromsø, Trondheim, Bergen, Moss og Oslo.

Det vil også bli diskusjon rundt pasientkasuistikker som legges frem.

Mvh. Tiril M. Carlsson, Steinar Engvik og Sandra Salberg.

Kurskomiteen ved St OIavs Hospital, Trondheim.