Tema for konferansen: Nerveskader

Tema for det kommende kurset er som kjent «nerveskader». Ordet «skader» har vi tolket bredt slik at det aller meste innen håndkirurgi som er nerverelatert dekkes. Vi har vært så heldige å få overlege Tom Quick fra Royal National Orthopaedic Hospital i Stanmore UK og overlege og PhD Inge Petter Kleggetveit fra OUS som gjesteforelesere.

Quick har spesialisert seg i behandlingen av perifere nerveskader (inklusive plexus) og er en svært dyktig og ettertraktet foreleser som også er medforfatter av nervekapitelet i siste utgave av Greens Operative Hand Surgery. Han har utvilsomt mye spennende å dele med oss.

Kleggetveit er spesialist i nevrofysiologi og har sin PhD fra 2013 innen emnet. Han er en også en dyktig formidler og høyt skattet samarbeidsparter for de av oss som jobber i OUS systemet. Vi håper han vil kunne forklare (og forenkle) dette komplekse faget og gi oss all en bedre forståelse av hva nevrofysiologi kan bidra med i utredningen og oppfølgningen av pasienter med nerveskader

I tillegg har vi invitert kjente og gode kollegaer fra de største håndkirurgiske miljøene i landet til å bidra. Det vil også bli kasuistikksesjoner der vi vil invitere enkelte av kursdeltakerne til å presentere. På denne måten håper vi det vil bli gode anledninger for diskusjon underveis i kurset.

På vegne av kurskomiteen ønskes dere alle velkomne til Ilsetra. Det skal bli svært hyggelig å treffes igjen og vi mener at vi har et spennende faglig program å se frem til!

Hilsen Rasmus, Frode og Lars-Eldar