Velkommen til det årlige vintermøte på Ilsetra for Norsk Håndkirurgisk forening.

Tradisjonen tro, møtes vi på idylliske Ilsetra i Øyer kommune. Her er det anledning til å ta med seg ski, barn, familie eller hva man måtte ønske.

Vi forener fag og sosialt samvær i idylliske rammer.

Vår inviterte gjesteforeleser i år er Prof. Grey Giddins, håndkirurg fra Bath i UK og er tidligere redaktør av den europeiske håndjournalen (JHS Eur) og past president i den britiske håndforeningen (BSSH)

Meld deg på tidlig!

Her gjelder "førstemann til mølla" prinsippet!

Vi sees på Ilsetra 2019!

Vel møtt!!