NORDAF Vintermøte avholdes fredag 10. og lørdag 11. januar 2020.

Quality hotel EXPO, Fornebu

 

Kjære utstillere!

På vegne av styret har jeg gleden av å ønske dere velkommen, - og velkommen tilbake, til NORDAF vintermøte.

Her vil dere få muligheten til å møte ca. 300 - 400 tverrfaglige brukere av utstyr innen dagkirugisk drift, med interesse for eksisterende utstyr og nye muligheter og løsninger.

Vi sørger for å sette av rikelig tid i programmet for våre møtedeltagere til besøk av utstillingspostene deres. Vi har mottatt nyttige evalueringer fra dere om utstillingslokalet og har nå allerede 2 års erfaring med dette hotellet. Noen sier i evalueringen at dette er en av de viktigste kongressene i året på grunn av vår tverrfaglige tilnærming. Vi håper dere blir tilfreds, - mange av dere kjenner nok allerede til fasilitetene hotellet kan tilby.

Når det gjelder programmet vil vår politiske formiddag dreie seg om apper, forskning og innovasjon, muligheter og begrensninger, utvikling og implementering. Vi vil prøve å få til paneldebatt med representant fra HOD. Vi får besøk av presidenten i vår Nederlandske søsterforening, som vil promotere neste internasjonale kongressen og snakke litt om IAAS pågående prosjekter. Vi får et innblikk i hvordan Ahus prioriterer opplæring i klinisk kommunikasjon og blir kjent med «fire gode vaner». Vi gleder oss også til å høre vår nederlandske venn Xavier Falieres, anestesilege og president i den Nederlandske foreningen, som brenner for moderasjon ved bruk av opiater i anestesi.

Det vil også bli mange kjente overskrifter som: Når ting (nesten)går galt og frie foredrag. Disse to temaene blir alltid godt mottatt av deltagerne og mange av foredragene i løpet av årene har bidratt til viktige rutine og prosedyreendringer i mange dagkirurgiske enheter, til beste for pasientopplevelser og økt pasientsikkerhet. Vi setter av tid til diskusjon, slik at dette kan fungere som et levende forum med menigs- og erfarings- utveksling.

Det avholdes generalforsamling, etterfulgt av kongressmiddag. Vi håper dere benytter anledningen på kvelden til å delta sammen med oss i den mer uformelle delen med fokus på nettverksbygging og hyggelig sammenkomst.

Besøk oss før møtet på: www.nordaf.no

Hjertelig velkommen!

Med kollegial hilsen – på vegne av styret

Mariann Aaland

Styreleder NORDAF

Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF) er et uavhengig interesseforum for dagkirurgi. Våre medlemmer rekrutteres blant anestesileger, kirurger, sykepleiere ledere og annet helsepersonell. Formålet er å være et faglig forum for dagkirurgi i Norge, hvor både medisinsk faglige, økonomiske og administrative spørsmål tas opp. Vi er tilknyttet International Association of Ambulatory Surgery (IAAS) som driver internasjonale prosjekter for standardisering, kvalitetssikring og fagutvikling samt bidrar til organisasjonsutvikling og treningskurs kurs i land som ønsker å implementere dagkirurgikonseptet. IAAS avholder verdenskongress innen dagkirurgi hvert annet år. Både NORDAF og IAAS har hjemmesider med mulighet til annonsering av kongresser og linker til arrangementer nasjonalt og internasjonalt.