Kjære utstillere til NORDAFS Vintermøte 14-15. januar 2022

Uten dere - ingen dagkirurgi og intet vintermøte. De siste to år har
vært spesielle. Det kjennes som en evighet siden vi sist hadde et "ikke-virtuelt" møte. Det var faktisk tilbake i januar 2020 at vi sist hadde en normal fysisk interaksjon med produktutviklere og utstillere på Nordafs vintermøte. Selv om vi hadde utformet en digital plattform for utstillere under det virtuelle vintermøtet i januar 2021 så må det understrekes at vi nærer et sterkt ønske om et mer tradisjonelt møte i januar 2022 der deltakere fra hele landet kan få sjansen til å se på, ta på og høre om viktige nyvinninger og moderne tekniske løsninger som kan bidra til at den dagkirurgiske hverdagen forløper som den skal.

Spennende program

Vi tror at det faglige programmet blir faglig sterkt og ikke minst inspirerende. Under den "Politiske formiddag" på fredag vil vi bli presentert vyer for fremtidens dagkirurgi i et landskap etter corona preget av sterke prioriteringer av ressurser – både økonomisk og personellmessig.  I tillegg får vi høre om forskning som reflekterer pasienters egenbehandling og forberedelser for dagkirurgiske prosedyrer. Det blir et spenn i tema fra planlegging av dagkirurgiske operasjonsprogram via hofteartroskopi og dagkirurgisk laparoskopisk hysterectomi til effektivisering av plastikk kirurgi ved offentlige sykehus. Vi gleder oss alle til å høre Professor Douglas McWhinnie, den nåværende presidenten i den internasjonale dagkirurgiske foreningen, fortelle om dagkirurgi på den internasjonale arenen.

På lørdagen vil våre faste poster "Når ting (nesten) går galt" og "Frie foredrag" bidra til økt innsikt i våre dagkirurgiske rutiner. Vår erfaring er at disse innslagene skaper debatt og diskusjon - noe vi alltid verdsetter og setter av tid til på vintermøtet.

Tid for å besøke utstilling

Vi vil også sette av rikelig med tid i programmet for våre deltakere til å besøke alle utstillingsposter, og etter i alt 3 års erfaring med hotellet og lokalene tilsier evalueringene fra deltakerne at denne kongressen verdsettes høyt grunnet den tverrfaglige tilnærmingen med alle faggrupper i dagkirurgien representert.  Vi håper også dere vil dra nytte av lokalitetene og møtedeltakerne i januar 2022. Selv om vi legger opp til et tradisjonelt fysisk møte, så kan det være mulig at vi ønsker å kjøre en digital versjon parallelt der faglige foredrag fra scenen kan sendes online til deltakere utenbys.

Kongressmiddag

Etter medlemmenes generalforsamling fredag ettermiddag, holder vi kongressmiddag.  Vi håper dere benytter anledningen til å delta sammen med oss også på denne mer uformelle, men svært viktige, delen av kongressen.  Besøk oss gjerne før møtet på: www.nordaf.no.

Hjertelig velkommen

Med vennlig hilsen

Mads H. S. Moxness

Styreleder NORDAF

Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF) er et uavhengig interesseforum for dagkirurgi. Våre medlemmer rekrutteres blant anestesileger, kirurger, sykepleiere ledere og annet helsepersonell. Formålet er å være et faglig forum for dagkirurgi i Norge, hvor både medisinsk faglige, økonomiske og administrative spørsmål tas opp. Vi er tilknyttet International Association of Ambulatory Surgery (IAAS) som driver internasjonale prosjekter for standardisering, kvalitetssikring og fagutvikling samt bidrar til organisasjonsutvikling og treningskurs kurs i land som ønsker å implementere dagkirurgikonseptet. IAAS avholder verdenskongress innen dagkirurgi hvert annet år. Både NORDAF og IAAS har hjemmesider med mulighet til annonsering av kongresser og linker til arrangementer nasjonalt og internasjonalt.