Kjære utstillere til NORDAFs Vårmøte 28. – 29. april 2023

Vi hadde et utsatt «vintermøte» i september, og vi vil også i 2023 ha et noe utsatt møte, men denne gangen et vårmøte i slutten av april, og vi antar vi vil få like mange, om ikke enda flere deltakere som oppkjøring til verdenskongressen året etter, i mai 2024.  Verdenskongressen blir en stor øvelse for oss som organisasjon og en svært viktig begivenhet for dagkirurgi i hele norden.

Vi tror at det faglige vårprogrammet blir sterkt og inspirerende og vi har bestemt oss for å satse litt mer tematisert til våren, med hovedforelesere innen dagkirurgisk gastrokirurgi og barneanestesi, samt et planlagt innlegg fra utlandet.  Som vanlig vil det være faste innslag med «når ting nesten går galt» og frie foredrag innen de fleste dagkirurgiske tema.

Denne gangen vil vi forsøke å synliggjøre utstillere i enda større grad enn tidligere, slik at alle deltakere lettere kommer i kontakt med utstillingspostene.  Vi jobber med logistikken og utformingen av dette, men føler oss sikre på at det vil bli forbedringer. Vi håper også dere vil dra nytte av lokalitetene og møtedeltakerne slik som ved tidligere år.

Som jeg forteller alle medlemmer og helsebyråkrater – vi er helt og holdent avhengig av en industri som vi kan lene oss på og stole på dersom vårt arbeid skal ha noen verdi for samfunnet og for alle de som har sitt daglige virke i dagkirurgiens verden.

Det vil avholdes som vanlig generalforsamling fredag ettermiddag, etterfulgt av kongressmiddag.  Vi håper dere benytter anledningen til å delta sammen med oss også på denne mer uformelle, men svært viktige, delen av kongressen. Besøk oss gjerne før møtet på: www.nordaf.no.

Nordaf er konseptgodkjent av LMI

Hjertelig velkommen

Med vennlig hilsen

Mads H. S. Moxness

Styreleder NORDAF