Fredag 10. januar 2020
09:00-10:00 Registrering og kaffe.

Besøk våre utstillere

10:00-11:00 Åpning, ved leder Mariann Aaland.

”Den politiske formiddag og forskning”
Moderator: Mads Moxness og Karianne Høstmark

"Helseplattformen i helse midt- Norge" v/ Trond Jacobsen, prosjektleder for innføring av helseplattformen, St Olavs Hospital.

"Ny 7 åring IT udanning for leger" v/ Bjӧrn Gustafsson, Dekan Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU

"IKT og helse: kraftfull forsknings- og innovasjonskombo!" Anne Kjersti Fahlvik, Områdedirektør næringsliv og teknologi, Norges Forskningsråd

11:00-11:30 Pause

Besøk våre utstillere

11:30-12:10 « Digital uppföljning efter dagkirurgi - från idé till implementering ”

U. Nilsson, L. Dahlberg

12:10-12:45 Paneldebatt etter innleggene
12:45-13:00 Velkommen til   verdenskongress i Brucke, Nederland

Informasjon om IAAS v/ Xavier Falieres

13:00-14:15 Lunsj.

Besøk våre utstillere

14:15-15:15 "Kommunikasjonsutfordringer i hverdagen og 4 gode vaner”

-hvordan gjør vi det på Ahus?

Med Pål Gulbrandsen og Heidi Skutlaberg Wiik

15:15-15:45 Pause

Besøk våre utstillere

15:45-17:00 « Positiv endring» ved Simen Almås
17:00-17:30 Pause

Besøk våre utstillere

17:30-18:00 GENERALFORSAMLING NORDAF

Med valg til styret

19:30-01:30 Kongressmiddag
Lørdag 11. januar 2020
08:30-10:15 ”Når ting (nesten...) går galt – Hva kan vi lære?”

Moderator: Bjarte Askeland

 

1)    Trygg kirurgi – hvorfor det? – Arvid Steinar Haugen, fagsjef sykepleier/postdoktor, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssjukehus

2)    Ting som (nesten...) gikk galt

i)      «En serie uheldige hendelser» Hilde Olsen, ortoped, Kirurgisk klinikk, Stavanger Universitetssykehus

ii)    ”7 pasienter ble feiloperert” – Tommy Bøe, avdelingsykepleier, operasjonsavdelingen og Sjur Børsheim, seksjonsoverlege i ortopedi, Voss Sjukehus

iii)   Feil fot ble bedøvet   - Bjarte Askeland, anestesilege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssjukehus

3)    Trygg kirurgi – virker det? – Arvid Steinar Haugen

10:15-10:45 Pause

Besøk våre utstillere

10:45-11:45 ”Frie foredrag”

Moderator: Nina Myhre og Eli Lundemo Øieren

 

1.     Optimalisering av en dagkirurgisk enhet- Christer Mohn ( Aleris Trondheim)

2.     Samarbeid mellom ortopeder og anestesileger gir økt kvalitet i den dagkirurgiske traumebehandlingen. v/Martin Polacek

3.     Overfylte blærer postoperativt v/ Helga K. Langhelle Freyer, Stavanger universitetssykehus

11:45-12:15 Pause

Besøk våre utstillere

12:15-12:35 Restriktiv opiatbruk v/ Xavier Faliers, NE

Moderator: Johan Ræder

12:35-12:55 Opiatbruk v/ Johan Ræder
12:55-13:10 Diskusjon
13:10-13:15 Takk for denne gang og vel hjem v/ Mariann Aaland
13:15 Lunsj

(forhåndspåmeldte)

Med forbehold om endringer.