Fredag 23.september 2022  

 

09:00-10:00 Registrering og kaffe.

Besøk våre utstillere

10:00-11:30 Åpning v/ leder Mads Henrik Moxness

”Den politiske formiddag”
Moderator: Stein Roald Bolle og Monica Strømme Hermanrud

«Mangel på arbeidskraft blir hovedutfordringen i fremtidens helsevesen – konsekvenser for dagkirurgi» v/ Professor, nevrokirurg Tor Ingebrigtsen

«Egenbehandling etter kneartroskopi» v/ Førstelektor, anestesisykepleier Gro Hovland, Høgskolen på Vestlandet

«Eg gjorde det de ba meg om» - En kvalitativ studie av pasienters beskrivelse av egne forberedelser før dagkirurgisk behandling v/ Førstelektor, operasjonssykepleier Petrin Hege Eide, Høgskolen på Vestlandet

11:30-12:00 Pause

Besøk våre utstillere

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00

Moderator: Mariann Aaland

Internasjonal dagkirurgi: «Performance indicators in Day Surgery: Which to choose?»/ avtroppende president IAAS Douglas McWhinnie

«Hofteartroscopier med rekonstruktiv kirurgi av bekken og labrum» v/ Ortoped Jone Segadal på Kysthospitalet i Hagavik

«Laparoskopisk hysterectomi som dagkirurgi» v/ Gynekolog Monica S. Hermanrud AHUS

13:00-14:15 Lunsj.

Besøk våre utstillere

14:15-14:45

14:45-15:15

15:15-15:30

Moderator: Mads Henrik Moxness

Flyt i planlegging av operasjonsprogram v/ anestesilege Stein Roald Bolle

«Effektivitet uten stress - hverdagsfilosofi fra en offentlig plastikk kirurg» v/ Plastikk kirurg Torjus Wester, Sykehuset Østfold

Status for norsk dagkirurgi- interaktiv dialog

15:30-16:00 Pause

Besøk våre utstillere

 

16:00-16:45

Moderator: Eli Lundemo Øieren

«Har vi lært noe av pandemien? Noen refleksjoner og utfordringer rundt

Verdiene våre» v/ Henrik Syse

16:45-17:00 Takk for i dag

Besøk våre utstillere

 
17:00-17:30 GENERALFORSAMLING NORDAF

Med valg til styret

19:30-01:30 Kongressmiddag
Lørdag 24. september 2022       

 

 
08:30-10:00

 

” Når ting (nesten...) går galt – Hva kan vi lære?”

Moderator: Anestesilege Bjarte Askeland, Haukeland sykehus

10:00-10:30 Pause

Besøk våre utstillere

10:30-11:45 ” Frie foredrag”

Moderator: Nina Myhre og Eli Lundemo Øieren

«Forbedringsarbeid i sykehus - hva virker?»  v/ Professor, direktør kirurgisk divisjon Anne-Karin Lindahl, AHUS

«Blæreprosjekt» Blærestatus etter ankomst PO, etter første vannlating og om problemer med vannlating etter hjemkomst.
v/Intensivsykepleiere Gro Landfald og Bente Tunheim, Aker sykehus

” Virtual Reality (VR) som en avledning til barn ved pre-operative forberedelser.» v/ Anestesisykepleier Adnan Shateri, Telemark sykehus

Diskusjon

11:45-12:15 Pause

Besøk våre utstillere

12:15-12:35

12:35-12:55

Moderator: Monica Strømme Hermanrud

«Nerveblokkader for dagkirurgisk hoftekirurgi» v/ LIS anestesi Maria Mikkelborg

«NORDAFs historie og fremtidige utfordringer for dagkirurgien» v/ Anestesilege, tidligere leder Nordaf Jørgen Nordentoft

12:55-13:30 «Den gang all kirurgi var dagkirurgi» v/ gynekolog og forfatter Torgrim Sørnes
13:30-13:35 Avslutning av konferansen. Vel hjem v/ Mads Moxness

Med forbehold om endringer.