Fredag 23.09.22

09:00-10:00 Registrering og kaffe.
Besøk våre utstillere
10:00-11:30 Åpning, ved leder Mads Henrik Moxness

«Den politiske formiddag»
Moderator: Stein Roald Bolle og Monica Strømme Hermanrud

«Mangel på arbeidskraft blir hovedutfordringen i fremtidens helsevesen - konsekvenser for dagkirurgi» v/ Tor Ingebrigtsen

«Egenbehandling etter kneartroskopi» v/ Gro Hovland

«Eg gjorde det de ba meg om» - en kvalitativ studie av pasienters beskrivelse av egne forberedelser før dagkirurgisk behandling
v/ Petrin Hege Eide.
Høgskolen på Vestlandet

11:30-12:00 Pause
Besøk våre utstillere
12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00

Internasjonal dagkirurgi v/ Douglas Mc Whinnie

«Hofteartroscopier med rekonstruktiv kirurgi av bekken og labrum» v/ Jone Segadal på Kysthospitalet i Hagavik

«Laparoskopisk hysterectomi som dagkirurgi» v/ Monica S. Hermanrud AHUS

13:00-14:15 Lunsj
Besøk våre utstillere
14:15-14:45

14:45-15:15

«Flyt i planlegging av operasjonsprogram». v/ Stein Roald Bolle, UNN

«Effektivitet uten stress-hverdagsfilosofi» - fra en offentlig plastikk kirurg. v/ overlege Torjus Wester, plastikkirurgisk avd Sykehuset Østfold

15:30-16:00 Pause

Besøk våre utstillere

16:00-16:45 «Har vi lært noe av pandemien?» Noen refleksjoner og utfordringer rundt Verdiene våre.

Henrik Syse

16:45 Takk for i dag
17:00-17:30 GENERALFORSAMLING NORDAF

Med valg til styret

19:30-01:30 Kongressmiddag

 

Lørdag 24.09.22

08:30-10:00 «Når ting (nesten ...) går galt – Hva kan vi lære?»

Moderator: Bjarte Askeland

10:30-11:45 Frie foredrag”

1. «Blæreprosjekt» Blærestatus etter ankomst PO, etter første vannlating og om problemer med vannlating etter hjemkomst.
v/Gro Landfald og Bente Tunheim, Postoperativ Aker

2. «Skal vi være redde for å gi pasientene god smertebehandling?»
v/ Johan Ræder

3. Diskusjon

Moderator: Nina Myhre og Eli Lundemo Øieren

11:45-12:15 Pause
Besøk våre utstillere
12:15-12:35

12:35-12:55

«Nerveblokkader for dagkirurgisk hoftekirurgi» v/ Maria Mikkelborg

«Mer om hoftekirurgi som dagkirurgi» v/ Helge Wangen

12:55-13:30 «Den gang all kirurgi var dagkirurgi» v/Torgrim Sørnes
13:30-13:35 Takk for denne gang og vel hjem v/ Mads Moxness

Med forbehold om endringer.