Fredag 15. januar 2021  

 

09:00-09:15 Pålogging, registrering og fyll opp kaffekoppen

Besøk våre utstillere

09:15-09:25 Åpning, ved leder Mariann Aaland.
09:25-09:55 FLYT-stuer på Dagkirurgen i Tromsø v/ endokrinkirurg Vegard Heimly Brun
 
09:55-10:25 Postoperativ smerte og kvalme etter dagkirurgisk operasjon for brystkreft v/ Phd stipendiat og intensivsykepleier Mi Stjernberg
10:25-11:05 Pause.

Besøk våre utstillere

11:05-11:45 « Er det noe vits i å ringe pasientene etter dagkirurgi?» v/ Vigleik Jessen og Mads Moxness
11:45-12:40 Lunsj.

Besøk våre utstillere

Medtronic symposium 11:50 - 12:20 (varighet 30. min)

 Tittel

«Strategier for en mer effektiv operasjonsstue”

Vibeke Hauger Jahle og Tonje Søfting Ringsrød, Sykehuset Østfold

mer informasjon...

12:40: 13:15 « Dagkirurgi i en flyktningeleir på Lesvos» v/ Bjarte Askeland
 
13:15-14:05 Hofteprotese operasjon som dagkirurgi v/ Helge Wangen

Avdelingssjef ortopedisk avdeling SI Elverum

 
14:05-14:35 Når noe går « nesten galt» v/ Bjarte Askeland
14:35-15:05 Pause

Besøk våre utstillere

15:05-16:05 Verdibasert kommunikasjon

- i helsetjenesten som grunnlag for tillit, trygghet og bedre dialog med pasient. v/ Advokat Geir Lippestad

16:05-16:15 Avslutning v/ Mariann Aaland.
16:15-16:45 GENERALFORSAMLING NORDAF (kun for medlemmer)

Med valg til styret

Med forbehold om endringer.