Merk:

Opprigg starter 9. januar kl 18:00
Nedrigg 11. januar fra kl 12:15

Konferansen er konseptgodkjent av LMI

Priser NORDAF 2020

Standleie 5 kvm to dager: Kr. 12.750,-
Enkeltrom Quality Expo Hotel inkl. frokost. Pr. person: Kr. 878,-
Dobbeltrom Quality Expo Hotel inkl. frokost. Pr. person: Kr. 505,-
Dagpakke pr. person: Kr. 630,-
NORDAF middag, 10. januar. Pr. person: Kr. 955,-
Leie ståbord. Pr. bord/dag: Kr. 240,-
Leie barkrakk. Pr. krakk/dag: Kr.125,-