Dette blir det 24. kongressen i Nordafs historie, og etter et rent digitalt møte gjennomfører vi i 2022 et fysisk møte på Fornebu med gode foredrag, mange deltakere og mulighet for å treffe gamle kjente på nytt.

Spennende temaer

Når det gjelder programmet vil det forhåpentligvis være noe av interesse for alle deltakere.
Vi får besøk av presidenten i den internasjonale dagkirurgiske organisasjonen (IAAS), Professor Douglas McWhinnie, som vil foredra om dagkirurgi på den internasjonale arenaen. Der har Kina og Afrika har gjort svært store framskritt i å snu pasientbehandling fra inneliggende til døgn – og dagbehandling av store volum av pasienter.

Det vil også bli mange kjente overskrifter som: Når ting (nesten)går galt og frie foredrag. Dersom dere har erfaringer og tema dere gjerne vil dele er det flott hvis dere tar kontakt så fort som mulig. Bjarte Askeland (bas@bbb.no) når ting nesten går galt, Nina Myhre (nina.myhre123@gmail.com) og Eli Lundemo Øieren (elilundemo@gmail.com) har hånd om frie foredrag.  Alle bidrag vil tas imot med stor takk, og dersom de ikke blir benyttet under det nært forestående møtet, så vil de helt sikkert bli benyttet i vårt nyhetsbrev som tilvirkes to ganger årlig, eller ved det neste vintermøtet.  Professor Johan Ræder, NORDAFs grunnlegger, tidligere leder og dagkirurgientusiast vil også i år dele av sin visdom. Forskning, hverdagsfilosofi, forbedring og juss vil også komme på agendaen. Filosof, forsker og forfatter Henrik Syse kommer og vil reflektere over de utfordringer mennesker og samfunn har stått overfor de siste to år.

Besøk utstillerne

I tillegg vil det bli god anledning til å møte utstillere som ved tidligere år.  Disse har ervervet stor kunnskap i hva som blir benyttet til dagkirurgisk virksomhet i det ganske land og innehar ofte kunnskap om ny teknologi som kan bli banebrytende for dagkirurgisk virksomhet i framtiden.  Så benytt anledningen i pausene til å slå av en prat med industrien.

Ildsjelpris

Jeg vil også benytte anledningen til å minne dere på NORDAFs ildsjelpris som utdeles for uegennyttig og allmennyttig innsats for utviklingen av dagkirurgi.  Har dere kandidater som meld de inn til styret.

Generalforsamling

Vi oppfordrer dere til å komme på generalforsamlingen, gjerne spille inn saker for å påvirke styrets arbeid slik at dere opplever oss i takt med dagkirurgi- livet. Som vanlig er halve styret på valg.

Nordaf er en pådriver for utvikling, kvalitetssikring og forskning innen dagkirurgi.  Vi ser at mange sykehus ikke skiller ut dagkirurgi som en egen enhet, men innlemmer virksomheten i allerede eksisterende enheter.  Vi ønsker større søkelys på den dagkirurgiske lagånden og fordelen med å jobbe i strømlinjeformede team som gir trygghet og forutsigbarhet for både pasient og behandler. Dersom dere ønsker å bidra, eller har råd og forslag til oss i styret er vi begeistret for det. Vi har fått ny mail som snart er oppe og går, følg med på hjemmesiden www.nordaf.no så kommer det oppdateringer der, i mellomtiden sender dere mail eller tar kontakt med oss.