Dette blir den 25. kongressen i Nordafs historie, og vi gjennomfører igjen et fysisk møte på Fornebu med gode foredrag, mange deltakere og mulighet for å treffe gamle kjente på nytt.

Spennende temaer

Når det gjelder programmet vil det forhåpentligvis være noe av interesse for alle deltakere.

Temaet i år er

Gastrokirurgi og barn i dagkirurgisk sammenheng.

Nordaf er en pådriver for utvikling, kvalitetssikring og forskning innen dagkirurgi.  Vi ser at mange sykehus ikke skiller ut dagkirurgi som en egen enhet, men innlemmer virksomheten i allerede eksisterende enheter.  Vi ønsker større søkelys på den dagkirurgiske lagånden og fordelen med å jobbe i strømlinjeformede team som gir trygghet og forutsigbarhet for både pasient og behandler. Dersom dere ønsker å bidra, eller har råd og forslag til oss i styret er vi begeistret for det. Følg med på hjemmesiden www.nordaf.no så kommer det oppdateringer der, i mellomtiden sender dere mail eller tar kontakt med oss.