Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF) er en interesseorganisasjon for dagkirurgi i Norge.  Forumet er ment å favne alle som i en eller annen form befatter seg med dagkirurgisk virksomhet i alle landets helseregioner. Forumet ble dannet i 1997 og den faste medlemsmassen har etterhvert vokst til i overkant av 300 personer som i hovedsak består av anestesileger og kirurger, spesialsykepleiere og autoriserte sykepleiere, helse- og sykehusledere på flere nivåer samt annet helsepersonell.

Vårt formål er å være et faglig forum for å fremme dagkirurgikonseptet med fokus på pasientsikkerhet og effektivitet. Vi er opptatt av utvikling innen dagkirurgi og bidrar inn på politiske og helseadministrative arenaer med kunnskap og meninger. De årlige møtene nasjonalt og internasjonalt er en arena der nye ideer innen perioperativ medisin, kirurgi og organisering av helsevesenet er hovedtema.  Gjennomføring av slike møter (nå i økende grad som virtuelle møter) er av kanskje større betydning i dag sett i lys av den globale pandemien som påvirker oss alle.

NORDAF er også en del av i den internasjonale organisasjonen IAAS (International Association for Ambulatory Surgery) med samme formål; å utvikle dagkirurgi konseptet generelt samt å bidra til oppstart av dagkirurgisk virksomhet i utviklingsland. Annethvert år arrangerer IAAS en verdenskongress og i 2024 er det vi som har fått æren av å arrangere denne kongressen.  Dette vil bli en stor og viktig oppgave som vi gleder oss til å ta fatt på!

Styret i NORDAF arrangerer årlig Vintermøtet i januar og dette pleier å være en populær arena for diskusjoner, utveksling av erfaringer og for å bygge nettverk for videre samarbeid og utvikling. Her inviteres eksterne foredragsholdere og relevante utstillere for å vise ny teknologi og nytt utstyr. Denne vinteren har vi også gleden av å invitere alle medlemmer og andre interesserte til vintermøtet.  Møtet foregår fredag 15. januar 2021 og vil fremstå i splitter ny innpakning. Vi lager denne gangen et tidsriktig webinar og sender alle foredrag fra studio slik at dere kan sitte hjemme og følge oss trygt på koronasikker avstand. Webinaret vil være tilgjengelig via link også etter at vintermøtet er avsluttet. Plattformen vi sender fra vil bli presentert både i medlemsblad, på Facebook og hjemmesiden nordaf.no.Vi gleder oss til å treffe dere alle på webinaret! For dere som tenker at dette er nytt og vanskelig kan vi anbefale å tenke som Pippi Langstrømpe: Dette har jeg ikke prøvd før, så det får jeg sikkert til! Vi har lagt prisene så lavt som mulig for at flest mulig skal kunne bli med. Påmelding gjøres enkelt her:

Påmelding vintermøte: "Klikk her"

Vi i styret håper at dere vil bli med på web-konferanse og stille opp slik dere har gjort gjennom mange år på de ordinære vintermøtene.  Dersom vi klarer oss igjennom dette året på en god måte vil vi forhåpentlig, «post-covid», kunne møtes til sosialt samvær, middag og hygge neste år igjen. Det vil som vanlig være god anledning til å treffe utstillere i pausene, også dette virtuelt. De har planer om både konkurranser og quiz har jeg latt meg fortelle, og gleder seg til å delta på webinar.

Det vil også bli avholdt generalforsamling, medlemmer mottar egen link til den. Håper på at mange nye vil melde seg inn og delta. Dette er en gylden anledning til å gi oss innspill til hva dere er opptatt av slik at vi kan forbedre oss i framtiden.

På vegne av styret ønsker jeg dere alle hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Mariann Aaland, styreleder NORDAF

Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF) er et uavhengig interesseforum for dagkirurgi. Våre medlemmer rekrutteres blant anestesileger, kirurger, sykepleiere ledere og annet helsepersonell. Formålet er å være et faglig forum for dagkirurgi i Norge, hvor både medisinsk faglige, økonomiske og administrative spørsmål tas opp. Vi er tilknyttet International Association of Ambulatory Surgery (IAAS) som driver internasjonale prosjekter for standardisering, kvalitetssikring og fagutvikling samt bidrar til organisasjonsutvikling og treningskurs kurs i land som ønsker å implementere dagkirurgikonseptet. IAAS avholder verdenskongress innen dagkirurgi hvert annet år. Både NORDAF og IAAS har hjemmesider med mulighet til annonsering av kongresser og linker til arrangementer nasjonalt og internasjonalt.