Kjære deltakere og utstillere til NORDAFs Vintermøte 2022.

Den siste tidens økende smitte med Corona og Omikron varianten har på nytt satt våre daglige gjøremål på vent.

NORDAFs styre har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) og arrangør samt kongresshotellet den siste uken for å diskutere situasjonen omkring gjennomføring av Vintermøtet i sin nåværende form.

Det er dessverre en realitet at gjennomføring av Vintermøtet som planlagt ikke er mulig i januar, og FHI påpeker stor usikkerhet knyttet til hvordan smitten vil påvirke oss i månedene fram til sommeren. Det som er helt sikkert er at smitten vil øke. Usikkerheten knyttes mer til alvorlighetsgraden av Covidsykdommen.
Sikkerheten til deltakere og reduksjon av mulig smitte vil være en prioritet for NORDAF, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.
Vi har tidligere besluttet at et fysisk møte er ønskelig og vi mener dette er gjennomførbart, men på et senere tidspunkt. Etter den informasjonen vi har fått fra FHI er det tilrådelig å forskyve møtet til over sommeren. Det er derfor vi nå meddeler til alle deltakere og utstillere at møtet gjennomføres 23.-24. september, forhåpentligvis uten at ytterligere uventede omstendigheter forandrer våre planer.

Vår arrangør vil være behjelpelig med eventuelle spørsmål i forbindelse med utsettelsen av møtet.

Jeg ønsker dermed alle hjertelig velkommen til NORDAFs første Høstmøte 23.-24. september 2022.

Mvh
Mads H. S. Moxness
Leder NORDAF