VINTERMØTE - 22. GANG

Sted: Quality Hotel Expo, FORNEBU - OSLO

Fredag 11. og lørdag 12. januar, 2019

Styret i NORDAF har nok en gang gleden av å invitere alle medlemmer og andre interesserte til vintermøte!

Formålet med møtet er å gi alle som er opptatt av dagkirurgi et møtested og oppdatering innen faglige emner. Vi har også i år en stor gruppe av utstillere som gir oss muligheten til å se nyheter og holde kontakten ved like.

Det er 22. vintermøte i Nordafs historie og vi har ambisjoner om «best ever»,- igjen.

Vi legger inn en «early- bird påmeldings- gulrot» og håper at dere vil benytte denne. Dette for å unngå årets utfordring med tilgang til rom på hotellet på grunn av svært mange sene påmeldinger.

Når det gjelder programmet er vi spente på hvordan endringer i dagkirurgiske takster slår ut, og håper å kunne vise noe om det. På fredag har Anne Grethe Erlandsen, som er statssekretær i HOD lovet å komme til vår politiske formiddag. Dere må gjerne benytte anledningen til å spørre om ting som angår vår dagkirurgiske hverdag og virksomhet, vi setter av tid til dialog.
Forskning, forbedring og juridiske aspekter som følge av lovendringer er på agendaen.

Vi får også besøk av presidenten i vår Portugisiske søsterforening, som vil fortelle om Portugals erfaring med dagkirurgi. Årets «inspirator med skråblikk» blir Else Kåss Furuseth, en fantastisk formidler.

Det vil også bli mange kjente overskrifter som: Når ting (nesten)går galt og frie foredrag.
Dersom dere har erfaringer og tema dere gjerne vil dele er det flott hvis dere tar kontakt så raskt som mulig;

Bjarte Askeland : Når ting nesten går galt.
Berit Karin Helland og Eli Lundemo Øieren har hånd om frie foredrag.
Disse to temaene blir alltid godt mottatt av deltagerne og mange av foredragene i
løpet av årene har bidratt til viktige rutine og prosedyreendringer i mange dagkirurgiske enheter, til beste for pasientopplevelser og økt pasientsikkerhet. Vi setter av tid til diskusjon, slik at dette kan fungere som et levende forum med menigs- og erfarings- utveksling.

Utstillere vil også være hjertelig til stede med utstyr og nyheter. Vi vil oppfordre flest mulig til å overnatte og delta både fredag og lørdag.

Vi skal kose oss, treffe gamle og nye dagkirurgivenner og dele erfaringer.

Benytter anledningen til å minne dere på NORDAFs ildsjelpris som utdeles for uegennyttig og allmennyttig innsats for utviklingen av dagkirurgi. Bjørn Løvdal som ble hedret med denne prisen i 2015 har nok en gang fornyet seg og vil i år snakke til oss om «Moderne jetventilasjon»

Vi oppfordrer dere til å komme på generalforsamlingen, gjerne spille inn saker i forkant for å påvirke styrets arbeid slik at dere opplever oss i takt med dagkirurgi- livet. Som vanlig er halve styret på valg.
Vi opplever at dagkirurgi er inne i et generasjonsskifte og at vi har en jobb å gjøre med å holde fokuset oppe på dagkirurgi, muligheter og utvikling. Vi tror møtet i januar 2019 vil gi et bredt tilbud til alle interesserte.

På vegne av styret ønsker jeg dere alle hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
fra oss i styret v/ styreleder

Mariann Aaland