Invitasjon til å delta med utstilling

på NIFS` fagkongress, Oslo Plaza hotell. Kongressen arrangeres torsdag 7. og fredag 8. februar 2019

 

Norsk Interessefaggruppe For Sårheling, NIFS, har som formål å spre kunnskap om sår og sårheling, og å organisere og koordinere møter og kongresser omkring fagområdet. NIFS arbeider for å fremme og støtte utdannelse og forskning innenfor sårheling, innbefattet sårtyper, epidemiologi, patogenese, patologi, diagnostikk, forebygging og behandling av pasienter med sår av forskjellig årsak. Foreningen arbeider aktivt for samarbeid med organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner med interesse innenfor alle deler av fagområdet sår. NIFS har rundt 800 medlemmer.

Emnene vi tar opp denne gang er todelt. Torsdag omtaler vi «Den diabetiske fot». Fredag setter vi fokus på «Brannskader».

 

I denne forbindelse tilbyr vi Deres firma utstillingsplass på Oslo Plaza.

Pris for utstillingsplass er kr. 15000.- pr. stand (6 kvm).

For firmaer som er sponsorer i NIFS er det også mulig å arrangere eget firmasymposium fredag morgen. Vi har fire rom til disposisjon for dette formålet.

Påmelding til deltakelse i seminaret for firmarepresentanter kommer i tillegg til utstillingsplassen.

Klikk på "registrering" på menyen over, eller den grønne boksen "til påmelding" på høyre side. Det er bindende personlig påmelding. Påmeldingsfrist er 1. desember 2018. KSCI er ansvarlig for alt som har med utstillingsplassene å gjøre.

Velkommen til Norges hovedstad i februar 2019

Med vennlig hilsen

Ida Marie Bredesen

Leder av NIFS