Invitasjon til å delta med utstilling

på NIFS` kongressen, torsdag 12. og fredag 13. mai 2022 på Radisson Blu Royal Hotel, Bergen.

Norsk Interessefaggruppe For Sårheling, NIFS, har som formål å spre kunnskap om sår og sårheling, og å organisere og koordinere møter og kongresser omkring fagområdet.  NIFS arbeider for å fremme og støtte utdannelse og forskning innenfor sårheling, innbefattet sårtyper, epidemiologi, patogenese, patologi, diagnostikk, forebygging og behandling av pasienter med sår av forskjellig årsak. Foreningen arbeider aktivt for samarbeid med organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner med interesse innenfor alle deler av fagområdet sår. NIFS har rundt 700 medlemmer.

Denne gang er tema: «Sirkulasjonsforstyrrelser og nyvinninger»

NIFS vil i 2022 for første gang avholde en hybrid kongress. Vi håper og tror majoriteten ønsker å delta på den fysiske kongress, slik vi kjenner den fra før pandemien. For utstillerne vil det som i fjor være mulighet for digitale møterom og utstillinger.

Videre vil også vi for første gang tilby leger en reklamefri digital versjon.

Det er gjort plass til firmasymposier rett etter lunsj torsdag. Her kan firmaer få presentere nyvinninger til et stort publikum.

Som alltid er den store utstilling av sårprodukter og hjelpemidler en viktig del av seminaret. Her møter deltakerne produktspesialistene og får presentert produkter og det som måtte være av nyheter.

Vi håper at du finner det vedlagte program interessant, og flere opplysninger og påmeldingsskjema finner du på våre nettsider www.nifs-saar.no

I denne forbindelse tilbyr vi Deres firma utstillingsplass på Radisson Blu Royal Hotel. Pris for 5 kvm kr. 13.200, -

For firmaer som er sponsorer i NIFS er det også mulig å arrangere eget firmasymposium torsdag etter lunsj. Det er ønskelig at tematikken på symposier er i tråd med temaet på kongressen, men ikke et absolutt krav. Vi har fem rom til disposisjon for dette formålet. Prisen for dette er kr. 25.000, - (Også tilgjengelig digitalt)

Påmelding til deltakelse i seminaret for firmarepresentanter kommer i tillegg til utstillingsplassen.

Påmelding gjøres på hjemmesiden til KS conference & incentive, med bindende personlig påmelding.

Klikk på "Påmelding" eller gå inn på "Registrering".

KSCI er ansvarlig for alt som har med utstillingsplassene å gjøre.

Velkommen til Bergen i mai 2022.

Med vennlig hilsen

Eva Kronholm Heiberg

Leder av NIFS