NIFS-kongressen 2022

«Sirkulasjonsforstyrrelser og nyvinninger»

Torsdag 12.mai 2022

08:00-10:00  

Registrering, kaffe/te og besøk utstilling

Møteleder: Eva Kronholm Heiberg
10:00-10:15 Velkommen og praktiske opplysninger Leder av NIFS:

Eva Kronholm Heiberg

10:15-10:45 Grunnleggende om sirkulasjon: arteriell, venøs, og mikrosirkulasjon Karkirurg Arne Seternes,

Karkirurgisk seksjon St. Olavs hospital, Trondheim og førsteamanuensis NTNU

10:45-11:05 Tekniske prosedyrer: AAI, tåtrykk, angiografi, ultralyd m.m. Overlege Helle Fjell Naterstad

Karkirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

11:05-11:25 Behandling av venøs insuffisiens Avdelingssjef/overlege Espen Tyse Gubberud

Karkirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

11:25-

11:45

Behandling av arteriell insuffisiens

 

Karkirurg Arne Seternes,

Karkirurgisk seksjon St. Olavs hospital, Trondheim og førsteamanuensis NTNU

1145-1215 Pause

Besøk i utstilling

Møteleder: Turid Thune
1215-1240 Lipødem/lymfødem Overlege Hildur Skuladottir,

Kirurgisk avd. Haraldsplass Diakonale sykehus

12:40-13:00 Praktisk gjennomføring av komplett fysikalsk lymfødembehandling Fysioterapeut Katrin Aase, Stord
13:00-14:00 Lunsj

Besøk utstilling

Forflytning til symposium

14:00- 15:00 Industrisymposium 25 min x2
15:00-15:40 Pause med kaffe 

besøk utstilling

Møteleder: Ida Marie Bredesen
15:40-15:55 "Livet med arteriell svikt - en pasienthistorie!" Sårsykepleier Mari Robberstad, Stavanger universitetssykehus
15:55-

16:25

Kompresjon – sirkulatoriske sår

Hvem kan få kompresjon?

Når starte/behandlingslengde?

Ulike typer kompresjon.

Forsker/spesialsykepleier Susan Nørregård,

Bispebjerg Hospital, København

16:25-16:45 Paneldiskusjon med alle dagens foredragsholdere Ida M. Bredesen
17:00-17:30 Generalforsamling
19:00-19:30 Fordrink
19:30-00:30 Festmiddag med stipendutdeling, ildsjel-pris og dans

Fredag 13.mai 2022

 

Møteleder: Solveig Thorp Holmsen
09:00-09:20 Trening som medisin - med fastlegen på laget Fastlege Ole Petter Hjelle,

Åsgårdstrand

09:20-09:40 Behandling av posttrombotisk syndrom - nå og i fremtiden Overlege, PhD kandidat Øystein Hovi Rognerud, Karavdelingen –Oslo universitetssykehus
09:40-10:30 Pause

Besøk i utstilling

Møteleder: Bodo Günther
10.30-

11:05

New technologies for improving lower extremity circulation Assistant Professor/Independent Consultant Raj Mani
1105-1130 Hva gjør vi med nekroser? Overlege Bo Jørgensen,

Bispebjerg Hospital

11:30-12.30 Lunsj

Besøk utstilling

Møteleder: Solveig Thorp Holmsen
12:30-

1255

Behandling av ischemiske smerter

 

Overlege Shna Nizamadeen,

Seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssykehus

12:55-13:15 Livskvalitet kroniske fot- og leggsår PhD kandidat, sykepleier Monica Maria Schwartz, NTNU
13:15

13:45

Palliativ/livskvalitetsforbedrende behandling av sår som ikke gror Overlege Bodo Günther, Stord sykehus

Overlege Turid Thune, Haukeland universitetssykehus

13.45-

14:05

Når juss, etikk, compliance og ressurser går i ball. Dialog rundt pasientcase. Jurist Sølve Braut

og sårsykepleier Mari Robberstad, Stavanger universitetssykehus

14:05-

14:25

Kahoot Bodo Günther, Stord sykehus
14:25-14:45 Paneldiskusjon med alle dagens foredragsholdere Ida M. Bredesen
14:45-15:00 Avslutning ved leder i NIFS

Trekning av Quizvinnere. Hovedpremien: gratis kursavgift på NIFS Kongressen 2023 og flotte utstillerpremier.