«Utfordrende sår»

Møteleder: Ida Marie Bredesen
0830-0845 Velkommen
0845-0915 Immunologiske sår Brita Solveig Pukstad Prodekan innovasjon og ph.d-utdanning, Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU Utdanningskoordinerende overlege, St.Olavs Hospital
0915-0945 Ikke-venøst leggsår: hva du skal tenke på og hvordan du skal takle det? En kasuistikk Jose Hernán Alfonso Lege, ph.d. Seksjon for hudsykdommer Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, OUS
0945-0955 Spørsmål
0955-1010 PAUSE, besøk virtuell utstilling
Møteleder: Eva Kronholm Heiberg
1010-1040 Hudkreft og andre kreftsår.

Palliativ sårbehandling

Astrid S. Berntsen, LIS-lege – kategori C, Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, OUS

Trine Myrmel, AKS, Kreft- og sårsykepleier

1040-1100 Introduksjon til lymfødembehandling ved sår.

Dreneringsveier. Pulsatorbehandling (IPC).

Siv Guro Eidsvaag, Fysioterapeut Norsk Lymfødemklinikk og foreleser ved Skandinavisk Forum for Lymfologi
1100-1120 Pilonidalsykdom – Kirurgi, postoperativ sårbehandling og oppfølgning Marcus Gürgen, Spes. allmennmedisin og gen.kirurgi, Kvinesdal Legesenter og sårdiagnostisk senter, hudavdelingen, Stavanger Universitetssykehus
1120-1140 «Å gå i fella» Bodo Günther, Ortoped, PhD, Stord sykehus.
1140-1150 Spørsmål
1150-1235 LUNSJ  besøk virtuell utstilling
1235-1305 Industri symposium 30 min Mulig til ett live og se de andre i etterkant
Møteleder: Solveig Thorp Holmsen
1305-1335 Ortonyxi

Kirurgi når Ortonyxi ikke er nok

Edel Olstad, fotterapeut, fotklinikken Olstad

Soosaipillai Vartharsjan Bernardshaw, Overlege-kirurg, dr. med. Skadepoliklinikken, Bergen Helsehus HUS

1335-1405 Når sårene som ikke synes er de viktigste! Theis Huldt-Nystrøm

spesialist i hud- og veneriske sykdommer, Hudpoliklinikken i Namsos, Namsos medisinske senter

1405-1415 Spørsmål
1415-1430 Pause, besøk virtuell utstilling
Møteleder: Ida Marie Bredesen
1430-1450 Traumatiske sår - hematomer, rifter og flenger Anna Tribis, lege, Ortoped, Stord sykehus
1450-1510 Traumatiske sår ved amming Solveig Thorp Holmsen, Overlege, Oslo skadelegevakt, OUS
1510-1520 Spørsmål
1520-1535 Avslutning
1535-1600 Pause før GF
1600-1630 Generalforsamling for medlemmer med valg Egen link benyttes til generalforsamlingen