Utstillingen er fullbooket

                                                                                               

Invitasjon til å delta med utstilling

på NIFS` fagkongress, Hotell Energy, Stavanger. Kongressen arrangeres torsdag 6. og fredag 7. februar 2020.

 

Norsk Interessefaggruppe For Sårheling, NIFS, har som formål å spre kunnskap om sår og sårheling, og å organisere og koordinere møter og kongresser omkring fagområdet. NIFS arbeider for å fremme og støtte utdannelse og forskning innenfor sårheling, innbefattet sårtyper, epidemiologi, patogenese, patologi, diagnostikk, forebygging og behandling av pasienter med sår av forskjellig årsak. Foreningen arbeider aktivt for samarbeid med organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner med interesse innenfor alle deler av fagområdet sår. NIFS har rundt 760 medlemmer.

Denne gang er det kun ett tema: «Trykksår».

 

I denne forbindelse tilbyr vi Deres firma utstillingsplass på Hotell Energy. Hver stand er 5 kvm.

Pris for utstillingsplass er kr. 12.750.- før 1. desember 2019.

For firmaer som er sponsorer i NIFS er det også mulig å arrangere eget firmasymposium torsdag formiddag. Det er ønskelig at tematikken på symposier er i tråd med temaet på kongressen, men ikke et absolutt krav. Vi har fem rom til disposisjon for dette formålet. Se prisoversikt under ”Priser” på menyen over.

Påmelding til deltakelse i seminaret for firmarepresentanter kommer i tillegg til utstillingsplassen.

Se eget påmeldingsskjema som sendes KS Conference & Incentive (http://www.ksci.no/), med bindende personlig påmelding. Påmeldingsfrist er 1. desember 2019. KSCI er ansvarlig for alt som har med utstillingsplassene å gjøre.

Velkommen til Stavanger i februar 2020.

Med vennlig hilsen

Ida Marie Bredesen

Leder av NIFS