Invitasjon til å delta med utstilling

Vi inviterer deg med dette til NIFS-kongressen 2021. Kongressen i 2021 blir digital dagskongress grunnet den pågående covid-19 pandemien. Kongressen arrangeres torsdag 4. februar 2021. I 2021 setter vi fokus på «Utfordrende sår».

 

Norsk Interessefaggruppe For Sårheling, NIFS, har som formål å spre kunnskap om sår og sårheling, og å organisere og koordinere møter og kongresser omkring fagområdet.  NIFS arbeider for å fremme og støtte utdannelse og forskning innenfor sårheling, innbefattet sårtyper, epidemiologi, patogenese, patologi, diagnostikk, forebygging og behandling av pasienter med sår av forskjellig årsak. Foreningen arbeider aktivt for samarbeid med organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner med interesse innenfor alle deler av fagområdet sår. NIFS har rundt 800 medlemmer.

 

I denne forbindelse tilbyr vi Deres firma virtuell utstillingsplass.

Sponsorpakkene koster fra kr 10 000,- - kr 60 000,-

For firmaer som er sponsorer i NIFS er det også mulig å arrangere eget firmasymposium torsdag etter lunsj. Det er ønskelig at tematikken på symposier er i tråd med temaet på kongressen, men ikke et absolutt krav. Vi har lagt inn tid til at deltakerne kan se ett symposium «live», men kan se flere i etterkant.  Prisen for symposium er kr.12 000,- hvis man ikke allerede har det inkludert i en av pakkene

Påmelding gjøres på link merket påmelding og det er bindende påmelding. KSCI er ansvarlig for alt som har med utstillingsplassene å gjøre.

Med vennlig hilsen

Ida Marie Bredesen

Leder av NIFS