Invitasjon til sponsorer og andre firma.

Informasjon om utstilling, symposier og workshops

NIFS-kongressen 2023 har «akutte/traumatiske og infiserte sår» som tema. Kongressen løper av stabelen 2 - 3. februar i Oslo på et helt nyoppusset Scandic Holmenkollen Park. Vi håper at dere finner programmet interessant og vi håper å se mange deltakere.

NIFS-kongressen er og blir Norges største kunnskapsarrangement på sårbehandling. Vi har også i år flere nye forelesere i NIFS sammenheng, Blant dem er professorene Amit Gefen og Dimitri Beeckman, som begge skal holde to foredrag.

Utstilling av sårprodukter og hjelpemidler er som alltid en viktig del av kongressen. I denne forbindelse tilbyr vi Deres firma utstillingsplass på Scandic Holmenkollen Park. Utstillingsområdet er i Trollsalen.

Pris for 5 kvm. er
kr. 15.000.-

Påmelding til deltakelse i kongressen for firmarepresentanter kommer i tillegg til utstillingsplassen.

Det er bindende påmelding.
KSCI er ansvarlig for alt som har med utstillingsplassene å gjøre.

Symposier og workshops:

Det er igjen gjort plass for firmasymposier for NIFS-sponsorer rett etter lunsj torsdag 2.februar. Det er holdt av 5 rom. Prisen varierer i ft. romstørrelser. Ta kontakt med Kristin Solstad  kristin@ksci.no

På sponsormøtet i Bergen i mai ,ble styrets forslag om å legge til rette for workshops positivt mottatt. Vi har derfor satt av tid slik at NIFS-sponsorer kan arrangere workshops fredag etter lunsj. Det er mulig å ha disse både under lunsjen og etterpå. F.eks. 4 x25 min.

Det er holdt av 5 rom for formålet i tidsrommet kl 11-13. Sponsorer som ønsker å ha workshop kan ta kontakt med Kristin Solstad. Det er litt ulik kapasitet på rommene.

«Søknad» som beskriver tema/innhold sendes Kristin Solstad  kristin@ksci.no før 1. november.

Styret ser gjerne at både symposier og workshops er i tråd med temaet på kongressen, men det er ikke absolutt krav.

Styret forbeholder seg retten til å velge workshops og gir beskjed om hvilke workshops vi har valgt innen 1.11.

For å øke andelen av leger som deltar vil vi også i 2023 ta opp kongressen og lage en reklamefri versjon, dersom vi oppnår minst 10 påmeldte leger. I så fall vil andre også få anledning til å kjøpe denne versjonen. En slik versjon vil først bli tilgjengelig 14 dager etter kongressen. 

Bindende personlig påmelding gjøres digitalt via våre nettsider www.nifs-saar.no eller www.ksci.no

 

Det er dessverre ikke mulighet til å melde seg på en dagpakke (delta en dag) på NIFS kongressen. Det gjelder også dersom vi får nok påmeldinger til å gjennomføre streaming og lage en reklamefri versjon.

Velkommen til Holmenkollen i februar 2023.

Med vennlig hilsen

Eva Kronholm Heiberg

Leder av NIFS