Kjære NIFS-medlem og andre interesserte!

Det er med ekstra stor glede at vi inviterer til NIFS-kongressen 2022 i Bergen. Kongressens tittel er «Sirkulasjonsforstyrrelser og nyvinninger«

Kongressen arrangeres torsdag 12 og fredag 13 mai på Radisson Blu Royal Hotel. Vi håper på å se mange nye deltagere og å gjense «gamle» som vet å verdsette årets største kunnskapsarrangement på sårbehandling.

Grunnet pandemien gjennomførte vi i 2021 kongressen digitalt. Positive tilbakemeldinger og ønsker om fortsatt å kunne delta digitalt gjør at NIFS i 2022 for første gang avholder en hybrid kongress.

Videre vil vi for første gang tilby leger en reklamefri digital versjon. Kurset er godkjent  med 9 kurspoeng for følgende:

Hud og veneriske sykdommer: godkjennes med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Allmennmedisin: godkjennes med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etter-utdanningen.

Ortopedisk kirurgi: godkjennes med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Karkirurgi: godkjennes med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

Videre godkjennes kurset som tellende i program for klinisk fagstige med 10 timer. Kurset godkjennes for alle relevante helsepersonellgrupper. Kurset godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13 timer.

Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

Det er også mulig å delta kun digitalt.

Vi har satt sammen et variert program med flotte forelesere fra både inn -og utland. Flere av forelesere er nye i NIFS sammenheng og vi har våre flinke gjengangere. Ta en titt på programmet, vi tror dere vil finne det spennende. Her finnes passelige mengder basal kunnskap, spennende nyvinninger som skal fremme heling og det blir dialog om problemstillinger der juss, etikk, compliance og ressurser går i ball.

Det er gjort plass til firmasymposier rett etter lunsj torsdag. Her kan firmaer få presentere nyvinninger til et stort publikum.

Som alltid er den store utstilling av sårprodukter og hjelpemidler en viktig del av seminaret. Her møter man produktspesialistene og får presentert det som måtte være av nyheter.

 

Vi håper at du finner det vedlagte program interessant, og flere opplysninger og påmeldingsskjema finner du på våre nettsider www.nifs-saar.no.

Bindende personlig påmelding gjøres digitalt: Registrering NIFS

Det er dessverre ikke mulighet til å melde seg på en dagpakke (delta en dag) på NIFS kongressen. Det gjelder også digital kongress.

Velkommen til Bergen i mai 2022

Med vennlig hilsen

Eva Kronholm Heiberg

Leder av NIFS