Kjære NIFS-medlem og andre interesserte!

Vi er nå klar med et spennende og flott program for NIFS-kongressen 2023.

Temaet er «akutte/traumatiske og infiserte sår» og vi håper vedlagte program fører til at mange sårbehandlere møtes i Oslo 2.-3. februar. Rammen er imponerende, idet Scandic Holmenkollen Park er helt nyoppusset.

NIFS-kongressen er og blir Norges største kunnskapsarrangement på sårbehandling. Vi har også i år flere nye forelesere i NIFS sammenheng, blant disse blir det to foredrag fra hver av professorene Amit Gefen og Dimitri Beeckman .

Industriens store utstilling av sårprodukter og hjelpemidler en viktig del av kongressen. Her er det god anledning til å besøke stands, møte produktspesialistene og se siste nytt. Det er igjen gjort plass til firmasymposier rett etter lunsj torsdag, hvor noen av NIFS-sponsorfirmaer presenterer nyvinninger. Som en nyhet har vi lagt til rette for at noen sponsorer kan ha workshops fredag.

For å øke andelen av leger som deltar vil vi også i 2023 ta opp kongressen, lage en redigert, reklamefri versjon, dersom vi oppnår minst 10 påmeldte leger. I så fall vil andre også få anledning til å kjøpe denne versjonen. En slik versjon vil først bli tilgjengelig 14 dager etter kongressen.
Det betyr at leger kun mottar et redigert opptak uten reklame, og ikke deltar fysisk på kongressen.

Opptaket vil være tilgjengelig i 4 uker f.om. 17. februar. 

Allmennmedisin: godkjennes med 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst). 

Ortopedisk kirurgi: godkjennes med 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning

Dermatovenerologi: godkjennes med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Kurset ligg i Kurskatalogen ( Legeforeningen) med kursid. 35183.

Påmelding lege: klikk her

Videre er det søkt om godkjenning av kongressen hos Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for alle relevante helsepersonellgrupper innenfor det området kurset er relevant for. Det er søkt om godkjenning hos NSF av meritterende timer til NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Vi håper at du finner programmet interessant, og flere opplysninger og påmeldingsskjema finner du på våre nettsider www.nifs-saar.no.

Bindende personlig påmelding gjøres digitalt via våre nettsider www.nifs-saar.no eller www.ksci.no

 

Det er dessverre ikke mulighet til å melde seg på en dagpakke (delta en dag) på NIFS kongressen. Det gjelder også dersom vi får nok påmeldinger til å gjennomføre streaming og lage en reklamefri versjon.

Velkommen til Oslo 2023

Med vennlig hilsen

Eva Kronholm Heiberg

Leder av NIFS