Viktig:

For at registreringen skal være gyldig, må du ha mottatt en e-post hvor det fremgår at registreringen er mottatt.