Kjære NIFS-medlem og andre interesserte!

Vi inviterer deg med dette til NIFS-kongressen 2019. Kongressen arrangeres torsdag 7. og fredag 8. februar 2019 på Oslo Plaza hotell. Vi valgte å dele programmet i to, slik at flere kan finne noe de brenner for i programmet. Torsdag omtaler vi «Den diabetiske fot». Fredag setter vi fokus på «Brannskader».

Vi har som alltid satt sammen et variert program med de beste forelesere fra inn- og utland, og med vekt på det praktisk nyttige, blandet med passelige mengder basal kunnskap.

Det blir også plass til firmasymposier på morgenen fredag. Der kan firmaer få presentere nyvinninger til et stort publikum.

Som alltid vil det også i år være en stor utstilling av alle aktuelle sårbandasjer og hjelpemidler. Dette er en viktig del av seminaret der nyheter angående sårbehandling og bandasjemateriell presenteres for potensielle kunder og brukere.

Vi håper at du finner det vedlagte program interessant, og flere opplysninger og påmeldingsskjema finner du på våre nettsider www.nifs-saar.no.

Påmelding skjer på denne hjemmesiden. Klikk på "registrering" på menyen, eller den grønne boksen "til påmelding" på denne side.

Velkommen til Norges hovedstad i februar 2019

Med vennlig hilsen

Ida Marie Bredesen

Leder av NIFS