Konferansen

3P: «Pasienter og Profesjonelle i Partnerskap»

3P er et forskningsprosjekt som jobber for å gjøre helsevesenet mindre livsfarlig og mer livsmestrende for pasienter med mange og sammensatte diagnoser. Metodene er med på å sikre bærekraften i helsetjenesten vår.

3P utsetter sluttkonferanse

Kjære alle påmeldte!

Styringsgruppen og Prosjektgruppen i «3P ‒ Pasienter og profesjonelle i partnerskap» har besluttet å avlyse sluttkonferansen nå i mars på grunn av risiko for corona-smitte. Konferansen vil bli forsøkt gjennomført senere i 2020.

Det som i særlig grad taler for en utsettelse, er at de som er invitert til å delta på konferansen i all hovedsak er helsepersonell, som jobber med svært syke og/eller skrøpelige pasienter. Disse pasientene er særlig utsatt om de skulle bli smittet av corona-viruset. Å hindre smittespredning handler om å beskytte våre mest sårbare medmennesker. Vi må alle bidra til det!

I tillegg har over halvparten av de som skulle holde foredrag eller delta på konferansen, fått pålegg fra sine arbeidsgivere om å unngå reiser og konferanser.

Vårt prosjekt «3P ‒ Pasienter og profesjonelle i partnerskap», handler om å bedre helsetjenestene for de mest sårbare pasientene, og å være i forkant ‒ jobbe proaktivt ‒ for å unngå kliniske kriser for den enkelte.

Erfaringene, metodene og ikke minst resultatene fra denne forskningen ønsker vi fortsatt å nå ut med til alle som jobber i og rundt helsetjenesten, uansett nivå.

Alle som deltar i 3P er selvsagt svært lei seg for at sluttkonferansen ikke kan gjennomføres som planlagt, men vil fortsette å jobbe med alt det spennende som prosjektet har fått til.

Det vil derfor komme et nytt tidspunkt for sluttkonferansen så snart det er praktisk mulig. Mer informasjon og ny lenke til påmelding, vil komme så snart alt er avklart.

Vi håper å se så mange som mulig av dere senere i år, og at vi kan bidra med inspirasjon og ny kunnskap i en viktig og spennende helsefremtid.

De som har spørsmål knyttet til utsettelsen eller andre praktiske henvendelser, kan kontakte Gro.Rosvold.Berntsen@ehealthresearch.no.

Med vennlig hilsen

Gro Berntsen

Professor og leder for 3P

Arrangert av:

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Universitetssykehuset Nord Norge

Stavanger Universitetssykehus

Sørlandet Sykehus