Konferansen

3P: «Pasienter og Profesjonelle i Partnerskap»

3P er et forskningsprosjekt som jobber for å gjøre helsevesenet mindre livsfarlig og mer livsmestrende for pasienter med mange og sammensatte diagnoser. Metodene er med på å sikre bærekraften i helsetjenesten vår.

Merk:

Dato: 2. og 3. desember 2020

Kjære alle interesserte!

Styringsgruppen og Prosjektgruppen i «3P ‒ Pasienter og profesjonelle i partnerskap» har utsatt sluttkonferansen til 2-3. desember. 

Vi hadde håpet å kunne gjennomføre både en begrenset fysisk og streamet konferanse disse dagene. Dessverre setter koronasituasjonen på ny begrensinger.

Derfor gjennomfører vi dette som en fullt ut digital konferanse. Det betyr at vi ikke samles på Lillestrøm  likevel, men håper å se så mange som mulig av dere i desember på nett.

Dere som har booket overnatting, vil få refundert kostnadene.

Vi ønsker dere velkommen til vår digitale konferanse, og håper vi kan bidra med inspirasjon og ny kunnskap i en viktig og spennende helsefremtid.

  • Alle som har meldt seg på fysisk deltakelse nå i oktober 2020 vil bli overflyttet til den digitale konferansen og vil få tilsendt informasjon om digital deltakelse. Dere trengerikke registrere dere på nytt.
  • Alle som var påmeldt til mars-konferansen, og ønsker å delta på den digitale desember konferansen må melde seg på, på nytt. Trykk på "registrering" på menyen oppe, eller den grønne boksen "Til påmelding" til høyre.

Vårt prosjekt «3P ‒ Pasienter og profesjonelle i partnerskap», handler om å bedre helsetjenestene for de mest sårbare pasientene, og å være i forkant ‒ jobbe proaktivt ‒ for å unngå forverringer for den enkelte. Erfaringene, metodene og ikke minst resultatene fra denne forskningen ønsker vi fortsatt å nå ut med til alle som jobber i og rundt helsetjenesten, uansett nivå. Å hindre smittespredning handler om å beskytte våre mest sårbare medmennesker er en del av den proaktive arbeidsmetoden. Vi må alle bidra til det!

De som har spørsmål knyttet til konferansen eller andre praktiske henvendelser, kan kontakte en av følgende personer;

Med vennlig hilsen

Gro Berntsen

Professor og leder for 3P

Arrangert av:

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Universitetssykehuset Nord Norge

Stavanger Universitetssykehus

Sørlandet Sykehus