Merk:

Ved EHF faktura; kontroller at riktig organisasjonsnummer er registrert.

Merk:

En velger antall deltagere ("billetter") før en går videre i registreringen. (En kan melde på flere deltagere)

Dette skjema samler inn informasjon om ditt navn, e-mail og telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg ved behov. Sjekk ut vår policy: http://www.ksci.no/personvern
vedrørende hvordan vi samler, oppbevarer og beskytter innsamlet informasjon!
This form collects information about your name, email and phone number so that we can contact you if needed. Check out our policy: http://www.ksci.no/personvern