3P – sluttkonferanse

Sted: Scandic Lillestrøm

Onsdag 25. Mars 2020

Tema:

Den digitalt støttede personsentrerte, helhetlige og proaktive helsetjeneste

Sesjon Dag 1 – Formiddag.

Konferansier: Gro Berntsen

10:00 – 10:35 Velkommen til pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen
10:35 – 10:55 Presentasjon av 3P prosjektet og Anne-Miek Vroom Gro Berntsen
10:55 – 11:40 From Patient centered to Patients as partners Anne-Miek Vroom
11:40 – 12:30 Lunsj
12.30 – 12:55 Underholdning – (https://dissimilis.no/) Dissimilis
12:55 – 13:45 «Sløyfa» - en modell for analyse av risiko i klinisk arbeid i grenseflaten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten - Innovasjonsarena Nord Geir Sverre Braut

Monika Dalbak

Markus Rumpsfeld

13:45 – 14:00 Pause
Sesjon Dag 1 – Ettermiddag.

Konferansier Geir Sverre Braut

14:00 – 14:50 Den danske erfaringen:

Det person-sentrerte, helhetlige helsetjenestesystem.

PreCare prosjektet og E-helsetjenestemodellen

Lars Kayser, Klaus Phanareth, Søren Vingtoft, Eunji Lee
14:50- 15:05 Mentimeterspørsmål til salen Gro Berntsen/ Undine Knarvik
15:05 – 15:55 How can digital health make person-centred coordinated and integrated care a reality? Toni Dedeu
15:55 – 16:00 Avrunding Geir Sverre Braut
19:00 - Bankett med underholdning av «Medicinsk parade orchestra”

Sted: Scandic Lillestrøm

Toast master

Torsdag 26. Mars 2020

Tema:

Fra pilot til drift

Sesjon Dag 2 – Formiddag

Konferansier Undine Knarvik

09:00 – 09:50 Min erfaringsbaserte pasient- og pårørendereise på godt og ondt Solveig Rostøl Bakken
09:50 – 10:40 Presentasjon av arena Risør (WP3) &

Forskningsresultater om E-support for tverrfaglige team (WP6)

Berglind Smaradottir

Ståle Sjåvåg

10:40 – 10:55 Pause
10:55 – 11:45 Teknologistøttet personsentrert behandling er kommet for å bli – Det er ingen vei tilbake! (WP8 og WP4) Kari Dyb

Lisbeth Kvam

11:45 – 12:45 Lunsj
Sesjon – Dag 2  - Ettermiddag

Konferansier – Markus Rumpsfeld

12:45 – 13:10 Profesjonene i helsetjenestens blindsone Vinjar Fønnebø
13:10 – 14:00 Veikart mot en digitalt støttet, personsentrert, helhetlig og proaktiv helsetjeneste Gro Berntsen

Undine Knarvik

Lene Lindseth

14:00 – 14:15 Pause
14:15 – 15:05 "What matters to you" - the global movement Anders Vege

Shaun Maher

15:05 – 15:30 Oppsummering og avrunding av konferansen Markus Rumpsfeld