3P – sluttkonferanse

Sted: Scandic Lillestrøm

Onsdag 25. mars 2020

Tema:

Den digitalt støttede personsentrerte, helhetlige og proaktive helsetjeneste

10:00 – 10:15 Velkommen
10:15 – 10:30 Presentasjon 3P: struktur på prosjektet - innovasjonsarena og problemstillinger Gro Berntsen
10:30 – 10:35 Presentasjon av Anne-Miek Vroom Gro Berntsen
10:35 – 11:20 Keynote speaker –– The patient perspective Anne-Miek Vroom
11:20 – 12:20 Lunsj
12.20 – 12:45 Underholdning – (https://dissimilis.no/) Dissimilis
12:45 – 13:30 «Sløyfa» - en modell for analyse av risiko i klinisk arbeid i grenseflaten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten - Innovasjonsarena Nord Geir Sverre Braut

Monika Dalbak

Markus Rumpsfeld

13:30 – 13:45 Pause
13:45 – 14:15 Debatt Uavklart
14:15 – 14:20 Presentasjon Den danske arena og WP7 / WP9 Geir Sverre Braut
14:20 – 15:05 Den danske erfaringen:

Det person-sentrerte, helhetlige helsetjenestesystem.

PreCare prosjektet og E-helsetjenestemodellen

Lars Kayser, Klaus Phanareth, Søren Vingtoft, Eunji Lee
15:05 – 15:10 Presentasjon av Toni Dedeu Geir Sverre Braut
15:10 – 15:55 How can digital health make person-centred coordinated and integrated care a reality? Toni Dedeu
15:55 – 16:00 Avrunding Geir Sverre Braut
19:00 - Bankett med underholdning av «Medicinsk parade orchestra”

Sted: Scandic Lillestrøm

Toast master - Uavklart

Torsdag 26. mars 2020

Tema: Fra pilot til drift

09:00 – 09:05 Innledning og presentasjon Solveig Bakken Undine Knarvik
09:05 – 09:50 Min erfaringsbaserte pasient- og pårørendereise på godt og ondt Solveig Rostøl Bakken
09:50 – 09:55 Presentasjon WP 3 og WP 6 Undine Knarvik
09:55 – 10:40 Presentasjon av arena Risør (WP3) &

Forskningsresultater om E-support for tverrfaglige team (WP6)

Berglind Smaradottir Rune Fensli

Ståle Sjåvåg

Wenche Tangene

10:40 – 10:55 Pause
10:55 – 11:00 Presentasjon WP 8 Undine Knarvik
11:00 – 11:45 Teknologistøttet personsentrert behandling er kommet for å bli – Det er ingen vei tilbake! Helse Vest Kari Dyb

Lisbeth Kvam

11:45 – 12:45 Lunsj
12:45 – 13:05 Refleksjon og dialog - Mentimeter sesjon Gro Berntsen
13:05 – 13:10 Presentasjon av veikart Markus Rumpsfeld
13:10 – 13:55 Veikart mot en digitalt støttet, personsentrert, helhetlig og proaktiv helsetjeneste Gro Berntsen

Undine Knarvik

Lene Lindseth

13:55 – 14:10 Pause
14:10 – 14:15 Presentasjon av What matters to you Markus Rumpsfeld
14:15 – 15:00 "What matters to you" - the global movement Anders Vege

Shaun Maher

15:00 – 15:15 Avslutning Markus Rumpsfeld