Konferansen

3P: «Pasienter og Profesjonelle i Partnerskap»

3P er et forskningsprosjekt som jobber for å gjøre helsevesenet mindre livsfarlig og mer livsmestrende for pasienter med mange og sammensatte diagnoser. Metodene er med på å sikre bærekraften i helsetjenesten vår.

3P utsetter sluttkonferansen til desember 2020

Merk:

Ny dato: 2. og 3. desember 2020

Kjære alle påmeldte og interesserte!

Styringsgruppen og Prosjektgruppen i «3P ‒ Pasienter og profesjonelle i partnerskap» har utsatt sluttkonferansen til 2-3. desember.

Alle som var påmeldt til mars-konferansen, og ønsker å delta på Desember konferansen må melde seg på, på nytt. Påmeldingslenke kommer.

Hvis du vil melde din interesse og ønsker fortløpende oppdatert informasjon kan du legge igjen din kontaktinformasjon her: Trykk på den grønne knappen under, eller "registrer din interesse" på menyen over.

Alle som deltar i 3P er selvsagt lei for at sluttkonferansen ikke kan gjennomføres som planlagt. Ingen vet om situasjonen i Desember vil tillate at vi avholder en vanlig konferanse med fysisk tilstedeværelse og samling på Lillestrøm. Derfor planlegger vi for en Digital-Virtuell konferanse i parallell til den fysiske. Dvs at uansett hvordan det går – så vil konferansen bli avholdt i Desember – som en digital og/ eller fysisk konferanse.

Konferansen skulle vært avholdt den 25-26 mars. Dette var et lite bidrag i dugnaden for å hindre spredning av corona-smitte til de mest sårbare. De som er invitert til å delta på konferansen  er blant annet helsepersonell, som jobber med svært syke og/eller skrøpelige pasienter. Disse pasientene er særlig utsatt om de skulle bli smittet av corona-viruset. Å hindre smittespredning handler om å beskytte våre mest sårbare medmennesker. Vi må alle bidra til det!

Vårt prosjekt «3P ‒ Pasienter og profesjonelle i partnerskap», handler om å bedre helsetjenestene for de mest sårbare pasientene, og å være i forkant ‒ jobbe proaktivt ‒ for å unngå kliniske kriser for den enkelte. Erfaringene, metodene og ikke minst resultatene fra denne forskningen ønsker vi fortsatt å nå ut med til alle som jobber i og rundt helsetjenesten, uansett nivå.

Vi håper å se så mange som mulig av dere i Desember, og at vi kan bidra med inspirasjon og ny kunnskap i en viktig og spennende helsefremtid.

De som har spørsmål knyttet til utsettelsen eller andre praktiske henvendelser, kan kontakte Gro.Rosvold.Berntsen@ehealthresearch.no.

Med vennlig hilsen

Gro Berntsen

Professor og leder for 3P

Arrangert av:

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Universitetssykehuset Nord Norge

Stavanger Universitetssykehus

Sørlandet Sykehus