3P – Pasienter og Profesjonelle i Partnerskap – Sluttkonferanse

3P er et forskningsprosjekt som jobber for å gjøre helsevesenet mindre livsfarlig og mer livsmestrende for pasienter med mange og sammensatte diagnoser. Metodene er med på å sikre bærekraften i helsetjenesten vår.

Åpning 2. desember

Den digitale 3P – web-konferansen !

Inngang til 3P’s Web-konferanse finner du her: https://ehealthresearch.no/3p .

Det er lurt å melde seg på slik at du får lenker og oppdatert informasjon på epost:  https://www.ksci.no/events/konferanse-nasjonalt-senter-for-e-helse-forskning/velkommen/

Du kan også delta uten å melde deg på.

Konferanse websiden vil være strukturert etter temaene i det opprinnelige programmet. Vi legger ut korte presentasjoner om temaet i form av artikler, videosnutter eller podcaster. I tillegg finner du en lenke til hele foredraget fra programmet.

Samspill og dialog mellom 3P og publikum:

  • Alle inviteres til  en halvtimes åpningsvideomøte den 2. desember kl 10:00. Du vil finner møtelenken her: https://ehealthresearch.no/3p .
  • Agenda: Ønske velkommen og forklarer hvordan man går på «Web konferanse».
  • Vi beholder en åpen chat gjennom dagen, slik at publikum kan stille spørsmål  til oss, og vi kan svare i chatten i løpet av dagen.
  • Så avrunder vi med et felles videomøte på slutten av dagen, kl 1500.
  • Har du spørsmål ta kontakt med: Kristin Solstad

Med vennlig hilsen

Gro Berntsen

Professor og leder for 3P

Arrangert av:

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Universitetssykehuset Nord Norge

Stavanger Universitetssykehus

Sørlandet Sykehus