Konferansen

3P: «Pasienter og Profesjonelle i Partnerskap»

3P er et forskningsprosjekt som jobber for å gjøre helsevesenet mindre livsfarlig og mer livsmestrende for pasienter med mange og sammensatte diagnoser. Metodene er med på å sikre bærekraften i helsetjenesten vår.

Pasienter, myndigheter og profesjonelle uttrykker et stort behov for en radikal omorganisering av helsetjenester for pasienter med langvarige og sammensatte behov.

Et 3P pasientforløp er digitalt støttet personsentrert, helhetlig og proaktivt. Vi bygger en pro-aktiv plan som styres av «Hva er viktig for deg?», støtte til pasientens egenmestring og et helsetjenesteteam som jobber sammen med personen for å møte hans/ hennes mål.

Konferansen vil gi innsikt i hvordan vi kan skape og innføre 3P-pasientforløp for de pasientene som trenger helsetjenester ofte. Vi vil gi praktiske eksempler fra fire innovasjonsarena. Med forskning søker vi å forstå prinsippene og modellene for hvordan en 3P-tjenester skaper bedre helse, bedre pasienterfaringer og reduserte kostnader. Vi jobber med et spennende program for å dele kunnskap og erfaring.

Med vennlig hilsen

Gro Berntsen

Professor og leder for 3P

Arrangert av:

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Universitetssykehuset Nord Norge

Stavanger Universitetssykehus

Sørlandet Sykehus