VELKOMMEN TIL OSLO 2018!

Kjære HPH venner,
På samme måte som vi kan og bør gjøre noe for å holde oss fysisk sunne, er det like viktig å gjøre noe for å holde oss mentalt sunne.

Hva om vi kunne bruke kunnskapsbasert helsefremmende tilnærming for å støtte folk til å leve et mentalt sunt liv?

Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester arrangerer
Nordisk konferanse 2018 med hovedtema:

Act-Belong-Commit:
Together for mental health

Det arrangeres på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo fra den 19. – 21. september, 2018.

Fokuset vil være på hvordan fremme mental helse på et systemisk, gruppe- eller individnivå. Vi har planlagt et spennende program som inkluderer plenums foredrag, parallell sesjoner, workshops og ABC-aktiviteter.

Dette er en god mulighet til å samarbeide med andre innen mental helse!

Vi ser frem til å møte dere i Oslo i september.

Med vennlig hilsen,

Else Karin Kogstad, leder, Norsk HPH-sekretariatet og Senter for helsefremmende arbeid

Ida Bukholm, tidligere nasjonal koordinator og medisinskfaglig ansvarlig, Norsk HPH

Kjersti Fløtten, nasjonal koordinator og internasjonal kontakt, Norsk HPH

Karen Therese Sulheim Haugstvedt, spesialrådgiver, PhD, Senter for helsefremmende arbeid

Solveig Ruud Korsmoe, rådgiver, Senter for helsefremmende arbeid

Ashley Ellen Lunde, rådgiver, Senter for helsefremmende arbeid

Norsk HPH er formell avtalepartner og HUB for det australske programmet.
Les mer om ABC for mental sunnhet på: www.abcmentalsunnhet.no